asprielnano

asprielnano

Surat ke 71 - 89

71. Nuuh (Nabi Nuuh)

1. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk memberi peringatan, mengajak beribadah, bertakwa dan taat pada Rasul : 1-3
2. Ajal itu tidak dapat ditangguhkan : 4
3. Nabi Nuh berdakwah malam dan siang : 5
4. Umat Nabi Nuh lari jika didakwahi dan menutup telinganya dengan jari serta menutup muka dengan bajunya : 6-7
5. Nabi Nuh berdakwah secara terbuka dan face to face : 8-9
6. Memohonlah ampun agar Allah menurunkan hujan, memberi harta, anak, kebun dan
sungai : 10-12
17. Percayalah akan kebesaran Allah : 13
18. Manusia diciptakan dalam beberapa tahap : 14
19. Allah menciptakan langit tujuh tingkat : 15
20. Bulan itu cahaya dan matahari itu pelita : 16
21. Manusia ditumbuhkan dari tanah : 17
22. Manusia akan dikembalikan ke dalam tanah dan dikeluarkan juga dari tanah : 18
23. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan agar manusia bisa jalan-jalan : 19-20
24. Harta dan anak orang kafir itu akan menimbulkan kerugian bagi dirinya : 21
25. Berhala yang disembah kaum Nuh adalah wadd, suwa, yaguts, yauq dan nasr : 23
26. Boleh berdoa yang tidak baik bagi orang zalim dan menyesatkan manusia : 24
27. Allah menenggelamkan kaum Nuh dan memasukkan mereka ke dalam neraka : 25
28. Nabi Nuh memohon agar Allah melenyapkan semua orang kafir di muka bumi : 26
29. Orang kafir hanya akan menyesatkan manusia, akan melahirkan anak yang berbuat maksiat dan kafir : 27
30. Nabi Nuh memohon ampunan, dan kebinasaan bagi orang yang zalim : 28

72. Al Jinn (Jin)

1. Ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Quran : 1
2. Jin itu beriman dan tidak musyrik : 2
3. Allah tidak beristeri dan tidak beranak : 3
4. Diantara manusia ada yang bodoh dan mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap Allah : 4
5. Diantara manusia ada yang meminta perlindungan kepada jin, maka mereka bertambah
sesat : 6
6. Jin menyangka bahwa Allah tidak akan mengutus RasulNya : 7
7. Jin itu bisa naik ke langit dan mereka tahu bahwa rahasia Allah di langit dijaga dengan ketat oleh panah-panah api : 8
8. Dahulu para jin suka mencuri dengar rahasia Allah di langit, tetapi sekarang jin tidak berani lagi karena ada panah api yang mengintai : 9
9. Para jin tidak mengetahui rencana Allah terhadap manusia di bumi apakah kebaikan atau keburukan : 10
10. Diantara jin menempuh jalan berbeda, sebagian ada yang saleh dan sebagian lagi tidak : 11
11. Para jin menyadari bahwa di muka bumi ini mereka pun tidak
bisa lepas dari Allah : 12
12. Ketika para jin itu mendengarkan Al Quran, sebagian mereka langsung beriman : 13
13. Sebagian jin ada yang muslim dan ada yang menyimpang / kafir : 14
14. Jin dan manusia yang menyimpang/kafir akan menjadi kayu jahannam : 15
15. Bagi yang berketetapan hati/istiqomah dalam Islam, Allah akan memberi mereka air minum yang segar : 16
16. Orang yang berpaling dari peringatan Allah akan dimasukan kedalam azab yang berat : 17
17. Semua mesjid yang dibangun di atas dasar takwa adalah milik Allah, maka janganlah menyembah selain Allah : 18
18. Para jin berdesak-desakkan ikut shalat berjamaah bersama Rasulullah : 19
19. Serulah Allah dan jangan menyekutukan dengan apa pun juga : 20
20. Manusia dan jin tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat kepada yang lain tanpa seizin Allah : 21
21. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari azab Allah, dan tidak ada tempat berlindung kecuali kepadaNya : 22
22. Nabi itu tugasnya menyampaikan ayat dan risalah Allah : 23
23. Ketika azab tiba manusia akan tahu siapa yang lemah dan siapa yang sedikit jumlahnya : 24
24. Nabi Muhammad tidak tahu kapan azab itu tiba : 25
25. Allah tidak memberitahukan yang gaib kepada siapapun juga, selain kepada Rasul yang diridaiNya, dan berita gaib itu dijaga di depan dan di belakangnya : 26, 27
26. Ilmu Allah meliputi segala ilmu yang ada pada manusia dan jin serta malaikat. Dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu : 28

73. Al Muzzammil (Yang berselimut)

1. Jangan terlalu banyak tidur, shalatlah di pertengahan atau sepertiga malam terakhir : 1-3
2. Bacalah Quran dengan tartil : 4
3. Al Quran adalah perkataan yang sangat berat : 5
4. Shalat malam itu lebih kuat dan lebih berkesan dibandingkan pada siang hari : 6,7
5. Sebutlah nama Allah dan beribadahlah kepadaNya : 8
6. Jadikanlah Allah sebagai pelindung : 9
7. Bersabarlah terhadap orang yang meremehkan agama dan jauhi mereka dengan cara
yang baik : 10
8. Serahkanlah kepada Allah orang-orang yang mendustakan agama yang hidup mewah tetapi
tidak bersyukur : 11
9. Allah telah menyiapkan belenggu, neraka jahiim dan makanan
yang mencekik bagi orang kafir : 12, 13
10. Pada hari qiamat bumi dan gunung bergoncang, gunung akan menjadi tumpukan pasir yang berterbangan : 14
11. Allah menyiksa Firaun karena telah mendurhakai RasulNya : 16
12. Hari qiamat dapat membuat anak-anak menjadi beruban : 17
13. Pada hari qiamat langit akan terpecah belah : 18
14. Islam adalah sebuah pilihan : 19
15. Jika menjadi imam bacalah ayat-ayat Al Quran yang mudah, perhatikanlah kondisi dan keperluan makmum : 20
16. Dirikan shalat, tunaikan zakat dan pinjamkan harta kepada Allah serta mohonlah ampun kepada Allah : 20

74. Al Muddatsir (Yang berselubung)

1. Sampaikan peringatan Allah, besarkan nama Allah dan bersihkan pakaian serta jauhi
berhala : 1-5
2. Jangan memberi karena ingin mendapat yang lebih banyak : 6
3. Bersabarlah kepada Tuhan : 7
4. Jika sangkakala sudah ditiup maka hari itu penuh dengan kesulitan : 8, 9
5. Serahkan kepada Allah penanganan/tindakan terhadap orangorang kafir : 11
6. Diantara orang kafir ada yang Allah berikan harta dan anak yang banyak, melapangkan hidupnya, dan mereka ingin Allah menambahnya lagi : 12-15
7. Allah akan menimpakan siksa yang keras kepada orang kafir yang menentang ayat Allah sesudah diberi anak dan kemudahan rezeki : 14-17
8. Diantar orang kafir ada yang berpikir mencari cara untuk melawan dan melemahkan firman
Allah : 18
9. Diantara orang kafir ada yang memperhatikan Al Quran, tetapi mereka menuduhnya sebagai sihir dan perkataan manusia, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqr : 21,24,25,26
10. Saqar adalah neraka yang akan membakar manusia secara berulang sehingga tidak
tersisa : 29
11. Neraka Saqr dijaga oleh 19 Malaikat : 30
12. Jumlah penjaga neraka sebagai ujian bagi orang kafir : 31
13. Allah akan menyesatkan dan menunjuki orang yang dikehendakinya : 31
14. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah tentara Allah : 31
15. Allah telah memperingatkan akan azabnya, manusia boleh pilih maju dengan kebenaran atau
mundur dari kebenaran : 36, 37
16. Setiap manusia tergadai dengan amalnya : 38
17. Orang yang akan masuk ke neraka Saqar ialah yang tidak mendirikan shalat, tidak memberi makan fakir miskin, terlibat pembicaraan dosa, mendustakan hari pembalasan : 42-46
18. Di akhirat syafaat tidak berguna bagi orang kafir : 48
19. Orang kafir itu jika diperingatkan akan lari seperti keledai lari dari singa : 50,51
20. Takutlah akan hari akhirat : 53
21. Di dalam Al Quran itu terdapat banyak pelajaran bagi yang menghendakinya : 55
22. Hanya orang yang Allah kehendaki yang akan mendapat pelajaran dari Al Quran : 56

75. Al Qiyaamah (Qiamat)

1. Nafsu lawwamah ialah jiwa yang suka menyesal/menegor diri : 2
2. Tegorlah diri setiap melakukan kkesalahan : 2
3. Allah akan mengumpulkan tulang belulang : 3
4. Allah kuasa untuk menyusun kembali jari jemari tulang belulang manusia : 4
5. Manusia cenderung ingin durhaka : 5
6. Pada hari qiamat pandangan manusia kacau balau, cahaya bulan akan menghilang, matahari dan bulan akan dikumpulkan : 7-9
7. Pada hari qiamat manusia pada bertanya kemana tempat berlari : 10
8. Pada hari qiamat tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah : 11,12
9. Pada hari qiamat manusia akan diberitahu apa yang didahulukan dan diakhirkan : 13
10. Jangan terburu-buru dalam membaca Al Quran : 16
11. Jangan terburu-buru berbicara sebelum orang lain selesai : 16
12. Allah lah yang akan meletakkan Al Quran pada hati seseorang dan memberi kemampuan untuk menjelaskannya : 17, 19
13. Bergantianlah bila bicara : 18
14. Penjelasan Al Quran itu tanggungan Allah : 19
15. Sifat manusia suka dengan yang cepat/dunia : 20
16. Di akhirat wajah orang beriman bercahaya, sedangkan wajah orang kafir muram : 22, 24
17. Di akhirat orang beriman akan melihat Tuhannya : 23
18. Nyawa manusia dicabut lewat kerongkongan : 26
19. Pada saat pencabutan nyawa akan dikatakan “Siapakah yang dapat mengobati” : 27
20. Ketika nyawa/ruh dicabut manusia akan merasakan sakit : 27
21. Ketika ruh dicabut, manusia menyadari akan berpisah dengan dunia : 28
22. Rapatkan kaki orang yang telah meninggal : 29
23. Diantara orang yang celaka ialah orang yang mendustakan Allah dan RasulNya, yang tidak mendirikan shalat dan orang yang sombong : 31, 33, 34
24. Manusia tidak akan dibiarkan tanpa pertanggung jawaban : 35
25. Manusia berawal dari air mani yang dipancarkan, kemudian menjadi segumpal darah lalu diciptakan dan disempurna kan : 37, 38
26. Allah menciptakan manusia berpasangan : 39
27. Allah kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati : 40

76. Al Insaan (Manusia)

1. Manusia pernah melewati suatu masa yang ketika itu dia belum ada namanya : 1
2. Manusia tercipta dari air mani yang tercampur : 2
3. Syukur itu menerima petunjuk dan kufur itu menolak petunjuk : 3
4. Allah menyiapkan rantai, belenggu dan nyala api bagi orang kafir : 4
5. Al Abraar adalah penghuni surga yang akan minum air bercampur kafur : 5
6. Al Abraar ialah orang yang menunaikan kewajibannya, takut kepada hari pembalasan, memberi makan fakir miskin, anak yatim dan tawanan, memberi karena Allah : 7-9
7. Jangan mengharap balasan dan ucapan terima kasih jika memberi : 9
8. Pada hari qiamat manusia bermasam muka karena berbagai kesulitan : 10
9. Atas kesabarannya, di akhirat Allah akan memberikan kepada orang beriman kesegaran dan kegembiraan, surga dan pakaian sutera, mereka duduk bertelekan di atas sofa, tidak merasakan
panasnya matahari dan tidak juga dingin yang berlebih : 13
10. Surga itu naungannya pendek, buahnya mudah dipetik, beredar bejana dari perak dan piala dari kaca, kacanya terbuat dari perak yang terukur, diberi minuman bercampur zanjabil, airnya diambil dari mata air bernama Salsabil, dikelilingi anakanak muda bagaikan mutiara yang bertaburan, penuh kenikmatan sebagai kerajaan besar, memakai sutera halus dan tebal berwarna hijau, memakai gelang perak, diberi minuman yang bersih : 14-21
11. Allah pun bersyukur kepada manusia (membalas amalnya) : 22
12. Al Quran diturunkan secara berangsur : 23
13. Bersabarlah atas ketetapan Tuhan dan jangan mengikuti orang berdosa atau kafir : 24
14. Ingatlah nama Allah pagi dan petang : 25
15. Bersujud dan bertasbihlah diwaktu malam : 26
16. Orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat : 27
17. Jika mau Allah kuasa untuk memusnahkan orang kafir dan mengganti dengan yang lain : 28
18. Islam adalah sebuah pilihan bagi yang mau : 29
19. Manusia tidak berkehendak kecuali yang dikehendaki Allah : 30
20. Hanya orang yang dikehendakiNya yang akan mendapatkan rahmatNya : 31

77. Al Mursalaat (Yang diutus)

1. Allah mengutus malaikat untuk membawa kebaikan : 1
2. Malaikat itu terbangnya kencang sekali : 2
3. Allah memerintahkan malaikat untuk menyebarkan rahmatNya, membedakan hak dan bathil, menyampaikan wahyuNya, membawa ampunan dan peringatan : 3-6
4. Janji Allah itu pasti terjadi : 7
5. Bintang-bintang akan dihapus : 8
6. Langit akan terbelah : 9
7. Gunung akan hancur menjadi debu : 10
8. Para Rasul akan berkumpul dengan umatnya masing - masing : 11
9. Celakalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah : 15-49 (10 x)
10. Air mani itu adalah air yang hina : 20
11. Allah letakkan air mani pada tempat yang kokoh yaitu rahim : 21
12. Allah yang menentukan bentuk rupa manusia : 23
13. Allah menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul orang hidup dan orang mati : 25, 26
14. Allah lah yang menjadikan gunung dan memberi minum air tawar : 27
15. Di akhirat ada naungan bercabang tiga tetapi tidak dapat melindungi dan menolak
api neraka : 30
16. Percikan api neraka besarnya seperti gedung bagaikan unta kuning beriring : 32, 33
17. Di akhirat orang yang mendustakan agama tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan meminta uzur : 35, 36
18. Pada hari qiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia sejak Adam sampai manusia terakhir : 38
19. Allah mempersilahkan orang kafir melakukan tipu dayanya terhadap Allah : 39
20. Di akhirat orang bertakwa akan tinggal di dalam naungan dan dekat mata air serta buah-buahan yang mereka inginkan : 41, 42
21. Allah mempersilahkan orang berdosa makan dan bersenangsenang sesaat di dunia : 46
22. Termasuk mendustakan agama dan berdosa bagi yang tidak mau rukuk/tidak melaksanakan shalat : 48
23. Tidak ada perkataan lain yang lebih benar untuk dipercaya selain Al Quran : 50

78. An Naba (Berita)

1. Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan : 6
2. Gunung itu sebagai pasak : 7
3. Manusia itu berpasangan : 8
4. Tidur itu untuk istirahat atau melepas lelah : 9
5. Malam itu sebagai pakaian : 10
6. Siang itu untuk mencari penghidupan : 11
7. Allah membangun tujuh langit yang kokoh : 12
8. Matahari itu pelita yang terang : 13
9. Hujan itu dari awan : 14
10. Dengan hujan Allah tumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan serta kebun yang lebat : 15,16
11. Hari keputusan qiamat itu sudah ditentukan waktunya : 17
12. Setelah ditiup sangkakala, manusia akan datang berbondongbondong : 18
13. Jika langit dibuka, maka tampaklah beberapa pintu : 19
14. Gunung-gunung akan bergerak maka jadilah fatamorgana : 20
15. Di neraka jahannam itu ada tempat pengintai : 21
16. Neraka adalah tempat kembalinya orang yang melewati batas : 22
17. Orang-orang kafir dan durhaka akan tinggal di neraka berabadabad lamanya : 23
18. Di dalam neraka tidak ada kesejukan dan tidak ada minuman kecuali air mendidih dan
nanah : 24, 25
19. Orang durhaka tidak percaya akan hari hisab : 27
20. Orang durhaka mendustakan ayat Allah dengan sungguhsungguh : 28
21. Segala sesuatu tercatat dalam Kitabullah : 29
22. Orang bertakwa akan mendapat kemenangan, kebun dan buah anggur, gadis remaja yang sebaya, gelas berisi minuman, tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan dusta : 31-35
23. Allah lah yang memelihara langit dan bumi dan semua yang ada diantara keduanya : 37
24. Di akhirat ruh dan malaikat akan berdiri berbaris tanpa katakata kecuali yang diberi izin : 38
25. Ketika melihat azab di akhirat orang kafir berkata “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku menjadi tanah” : 40

79. An Naaziaat (Yang beralih cepat)

1. Dua cara mencabut nyawa manusia yaitu keras dan lembut : 1, 2
2. Malaikat turun ke bumi dengan cepat dan ada yang mendahului dengan kencang : 3, 4
3. Urusan dunia itu malaikat yang mengaturnya : 5
4. Tiupan pertama pada hari qiamat akan menggoncangkan alam : 6
5. Tiupan pertama pada hari qiamat akan disusul dengan tiupan kedua : 7
6. Pada hari qiamat semua hati akan gemetar dan pandangan akan menunduk : 8, 9
7. Pengembalian manusia itu hanya cukup dengan satu kali tiupan saja : 13
8. Pada hari qiamat manusia masih hidup di muka bumi : 14
9. Allah memanggil Nabi Musa di lembah suci Thuwa : 16
10. Nabi Musa diperintah menghadap Firaun : 17
11. Nabi Musa diperintah untuk menanyakan kepada Firaun apakah ada keinginan untuk membersihkan diri dari kesesatan : 18
12. Nabi Musa akan menuntun Firaun agar takut kepada Tuhan : 19
13. Nabi Musa memperlihatkan mujizatnya kepada Firaun : 20
14. Firaun mendustakan dan mendurhakai Tuhan : 21
15. Firaun berpaling dan menentang Musa : 22
16. Firaun mengaku dirinya adalah Tuhan : 24
17. Allah menyiksa Firaun di akhirat dan di dunia : 25
18. Penciptaan langit lebih rumit daripada penciptaan manusia : 27
19. Langit itu mengembang menuju kesempurnaan : 28
20. Allah lah yang menjadikan malam gelap dan siang terang : 29
21. Allah menciptakan bumi dengan terhampar : 30
22. Allah mengeluarkan dari bumi air dan tumbuh-tumbuhan : 31
23. Allah memancangkan gunung-gunung dengan teguh : 32
24. Semua yang ada di bumi adalah untuk kesenangan manusia dan hewan ternak : 33
25. Hari qiamat adalah hari malapetaka, hari yang membuat manusia ingat segala perbuatannya di dunia : 34,35
26. Neraka akan ditunjukkan kepada yang melihat : 36
27. Orang durhaka dan mementingkan dunia tempatnya di neraka : 37-39
28. Orang yang takut kepada Tuhan dan menahan hawa nafsunya surgalah tempatnya : 40
29. Urusan qiamat hanya Allah yang tahu : 44
30. Peringatan hanya berguna bagi yang takut : 45
31. Pada hari qiamat manusia merasa hidupnya di dunia hanya sesaat : 46

80. Abasa (Bermasam muka)

1. Nabi Muhammad pernah bermasam muka dan berpaling karena kedatangan seorang buta : 1-2
2. Berikan perhatian kepada orang yang ingin mensucikan diri atau ingin mendapat pelajaran agama : 3, 4
3. Jangan sepelekan orang kecil/miskin hanya karena menghadapi orang besar/kaya : 5, 6
4. Tidak ada dosa bagi kita jika orang lain tidak mau mendengar kebenaran : 7
5. Dahulukan dan beri perhatian kepada orang yang membutuhkan : 8-11
6. Al Quran itu hanya akan diperhatikan oleh orang yang menghendaki keselamatan : 11,12
7. Kecelakaan bagi manusia yang kufur : 17
8. Manusia tercipta dari setetes air mani yang ditentukan : 19
9. Jalan hidup itu sudah dimudahkan : 20
10. Setiap orang mati akan masuk ke alam qubur : 21
11. Allah kuasa untuk membangkitkan kembali orang mati ke dunia : 22
12. Tunaikanlah perintah Tuhan : 23
13. Perhatikanlah makanan yang dimakan : 24
14. Allah lah yang membelah bumi dengan amat halus sehingga tumbuh biji, pohon, sayur, kebun, buah dan rumput : 26-31
15. Pada hari qiamat akan keluar suara sangat keras : 33
16. Pada hari qiamat, seseorang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari isteri dan anaknya, masing-masing menghadapi urusannya sendiri-sendiri : 34-37
17. Pada hari qiamat ada yang wajahnya berseri-seri, tertawa dan gembira : 38, 39
18. Pada hari qiamat ada yang wajahnya tertutup debu, diselubungi kegelapan, mereka adalah orang kafir yang durhaka : 40-42

81. At Takwiir (Menggulung)

1. Matahari akan digulung : 1
2. Bintang-bintang akan berguguran : 2
3. Gunung akan berterbangan : 3
4. Binatang liar akan dikumpulkan : 5
5. Air laut akan meluap : 6
6. Setiap jiwa akan dipasangkan : 7
7. Anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya : 8,9
8. Catatan amal akan disebar : 10
9. Langit akan lenyap : 11
10. Neraka itu akan dinyalakan pada hari qiamat : 12
11. Pada hari qiamat surga akan didekatkan : 13
12. Bintang bintang itu ada yang beredar terlihat dan ada yang terlindung tak terlihat : 16
13. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia dan mempunyai kekuatan di sisi Allah, dipatuhi dan dipercaya oleh para Malaikat lainnya : 19, 20, 21
14. Nabi Muhammad melihat Jibril di ufuq yang terang : 23
15. Al Quran itu bukan perkataan setan yang terkutuk : 25
16. Allah bertanya bahwa manusia itu mau pergi kemana : 26
17. Al Quran adalah peringatan bagi semesta alam yang mau hidupnya lurus : 27,28
18. Apa yang dikehendaki manusia tidak akan terjadi tanpa seizin Allah : 29

82. Al Infithaar (Terbelah)

1. Langit akan terbelah : 1
2. Bintang akan berguguran : 2
3. Laut akan meluap : 3
4. Kuburan akan terbongkar : 4
5. Pada hari qiamat manusia akan tahu kewajiban yang sudah dan belum dikerjakan : 5
6. Manusia tercipta dengan lurus dan seimbang : 7
7. Rupa manusia sesuai kehendak Tuhan : 8
8. Jangan mendustakan hari pembalasan : 9
9. Setiap manusia ada Malaikat penjaganya : 10
10. Malaikat yang mulia Raqib dan Atid mencatat setiap amal manusia : 11,12
11. Hari pembalasan adalah hari dimana tidak ada lagi saling tolong menolong : 19

83. Al Muthaffifiin (Orang-orang yang curang)

1. Celakalah Al Muthaffifiin yaitu orang yang apabila menerima takaran dan timbangan minta dilebihkan, tetapi apabila menakar dan menimbang dia curang : 1-3
2. Manusia itu akan dibangkitkan kembali : 4
3. Pada hari kebangkitan manusia akan berdiri dan menghadap Tuhan : 6
4. Sijjiin adalah buku catatan amalnya orang durhaka : 7-9
5. Tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan berdosa dan menganggap Al Quran sebagai dongeng orang-orang dahulu : 12, 13
6. Perbuatan dosa itu akan menutupi hati seseorang : 14
7. Pada hari qiamat orang yang mendustakan hari pembalasan dan berbuat berdosa akan terhijab dari Tuhannya : 15
8. Iliyyiin adalah buku catatan amalnya orang yang berbakti : 18-20
9. Para Malaikat yang didekatkan kepada Allah menyaksikan Iliyyiin : 21
10. Orang yang berbakti akan berada pada kenikmatan yang besar, mereka duduk di atas dipan sambil memandang, wajahnya menunjukkan kesenangan, diberi minum khamr murni yang masih dilak dengan kesturi, khamrnya dicampur Tasnim yaitu mata air yang diminum orang yang didekatkan kepada Allah : 22-28
11. Apabila orang berdosa bertemu dengan orang beriman, mereka akan mentertawakan, merendahkan dan menuduh sesat orang beriman : 29, 30, 32
12. Di akhirat orang-orang berimanlah yang akan mentertawakan orang-orang kafir : 34

84. Al Insyiqaaq (Terpecah)

1. Langit akan terbelah atas perintah Tuhannya : 1, 2
2. Bumi akan diratakan dan mengeluarkan isinya sehingga menjadi kosong atas perintah Tuhannya : 3, 4
3. Orang yang diberi catatan dari sebelah kanan akan diperiksa dengan mudah : 7
4. Orang yang diberi catatan dari belakang merekalah yang celaka karena akan masuk ke dalam api yang menyala. Ketika
di dunia mereka gembira dalam kekafiran dan tidak percaya adanya hari kebangkitan : 10-14
5. Syafaq adalah cahaya merah diwaktu senja : 16
6. Kehidupan manusia akan melewati beberapa tingkat : 19
7. Orang kafir itu apabila dibacakan Al Quran tidak mau tunduk bahkan mendustakan : 21, 22

85. Al Buruuj (Bintang-bintang)

1. Langit itu mempunyai gugusan bintang : 1
2. Binasa dan terlaknat orang yang menyiksa manusia karena beriman kepada Allah : 4-8
3. Orang yang mendatangkan cobaan kepada orang beriman itu neraka jahannam balasannya : 10
4. Allah mempunyai Arasy : 15
5. Allah berkuasa melakukan apa saja : 16
6. Kaum Firaun dan kaum Tsamud adalah kaum penentang : 17, 18
7. Allah mengepung orang kafir dari belakang : 20
8. Al Quran tersimpan di Luh Mahfuzh : 22

86. Ath Thariiq (Bintang penembus)

1. At Thaariq adalah bintang yang cahayanya menembus : 1-3
2. Manusia berasal dari air mani yang terpancar : 6
3. Air mani itu keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada : 7
4. Pada hari qiamat semua rahasia akan diperlihatkan : 9
5. Langit itu mengandung hujan : 11
6. Bumi itu mengandung tumbuh-tumbuhan : 12
7. Al quran itu pemisah/pembeda yang haq dan yang bathil : 13
8. Al Quran bukanlah senda gurau : 14
9. Jika orang kafir membuat rencana tipu daya, maka Allah pun membuat rencana : 16
10. Berilah orang kafir kesempatan untuk bersenang-senang dalam kehidupan sesaat : 17

87. Al A’laa (Yang Maha Tinggi)

1. Sucikanlah nama Allah yang Maha Tinggi : 1
2. Allah yang menciptakan manusia lalu membuatnya sempurna : 2
3. Allah yang menentukan kadar sesuatu dan memberi petunjuk : 3
4. Allah yang menumbuhkan rumput : 4
5. Allah yang membuat rumput kering jadi berubah warna : 5
6. Hapalan Nabi Muhammad dijaga oleh Allah swt : 6
7. Allah mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi : 7
8. Agama Islam itu mudah : 8
9. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat : 9
10. Hanya yang takut kepada Allah yang akan menerima peringatan : 10
11. Orang yang celaka akan menjauhi peringatan : 11
12. Orang celaka akan memasuki neraka yang besar : 12
13. Penghuni neraka itu tidak mati dan tidak pula hidup : 13
14. Diantara keberuntungan ialah mensucikan diri, mengingat nama Allah dan
mendirikan shalat : 14,15
15. Jangan mengutamakan kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat : 16,17
16. Risalah yang dibawa Rasulullah tidak berbeda dengan Risalah para rasul sebelumnya : 18

88. Al Ghaasyiyah (Kejadian yang dahsyat)

1. Pada hari peristiwa Ghasyiah semua wajah akan tertunduk : 1, 2
2. Jangan habiskan waktu dan tenaga hanya untuk urusan dunia semata : 3
3. Bagi orang yang hidupnya hanya disibukkan dengan urusan duniawi semata, mereka akan memasuki neraka yang sangat panas, diberi minum dari air yang mendidih, makanannya berduri tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan rasa lapar : 3-7
4. Pada hari qiamat ada yang wajahnya berseri-seri, suka cita karena amalnya, berada di surga yang tinggi, tidak mendengar perkataan yang sia-sia, ada air mata yang mengalir, ada pelaminan yang ditinggikan, disediakan piala-piala, terdapat sandaran yang teratur, permadani yang terhampar : 8-16
5. Perhatikanlah / pelajari bagaimana unta diciptakan, langit mengembang, gunung berdiri tegak, bumi dibentangkan : 17-20
6. Ingatkanlah manusia dengan ayat Allah : 21
7. Jangan paksa orang lain untuk meyakini apa yang kita sampaikan : 22
8. Allah akan mengazab dan memperhitungkan orang yang berpaling dan mengingkari
ayatNya : 23, 24, 26

89. Al Fajr (Fajar)

1. Ada keutamaan pada waktu fajar, malam yang sepuluh, yang genap dan ganjil serta akhir malam : 1- 4
2. Perhatikanlah bagaimana tindakan Allah terhadap kaum Ad yaitu kaum Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi : 6,7
3. Perhatikan bagaimana tindakan Allah terhadap kaum Tsamud yang pandai membuat rumah dari batu gunung : 9,10
4. Perhatikan bagaimana tindakan Allah terhadap kaum Firaun yang sudah membangun tetapi berbuat aniaya dan kerusakan : 10-13
5. Allah benar-benar mengawasi manusia : 14
6. Jika Allah menguji dengan memberi kemuliaan dan kesenangan, manusia akan berkata bahwa Allah telah
memuliakannya : 15
7. Jika  Allah  menguji  dengan  membatasi  rezekinya,  manusia  akan  berkata  bahwa  Allah  telah menghinakannya : 16
8. Muliakanlah anak yatim : 17
9. Berilah makan orang miskin : 18
10. Jangan rakus : 19
11. Jangan berlebihan dalam mencintai harta : 20
12. Bumi akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya : 21
13. Allah akan mendatangi para Malaikat yang berdiri bershaf : 22
14. Pada hari qiamat neraka jahannam akan diperlihatkan : 23
15. Tidak ada azab yang lebih keras daripada azab Tuhan : 25
16. Orang kafir akan diikat dengan ikatan yang tidak ada yang menyamainya : 26
17. Allah akan memanggil orang yang berjiwa tenang untuk kembali kepadaNya, dengan rida dan diridai, masuk ke dalam golongan hambaNya dan masuk ke dalam surgaNya : 27-30