asprielnano

asprielnano

Surat ke 55 - 70

 بسم الله الرحمن الرحيم

55. Ar Rahmaan (Yang Maha Pengasih)

1. Allah itu Maha pengasih : 2
2. Allah lah  yang  mengajarkan  Al Quran,  menciptakan  manusia  dan mengajarnya pandai berbicara : 3, 4
3. Matahari dan bulan beredar sesuai perhitungan : 5
4. Bintang dan tumbuhan sujud kepada Allah : 6
5. Langit itu ditinggikan, neraca atau keseimbangan diletakkan : 7
6. Jangan melewati batas timbangan (hukum) atau keseimbangan : 8
7. Tegakkanlah timbangan dan jangan menguranginya : 9
8. Bumi diletakkan untuk mahluk hidup (Anam) : 10
9. Nikmat Allah mana lagi yang akan didustakan : 13,16,18,21,23,25,28,30,32,34,36,38,40,42,
45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77 (31x)
10. Manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar : 14
11. Jin diciptakan dari nyala api : 15
 12. Air laut itu mengalir : 19
13. Antara air laut dan sungai ada batas yang tidak bisa ditembus : 20
14. Di laut dan sungai terdapat mutiara dan marjan : 22
15. Kapal yang berlayar di lautan ada dalam genggaman Allah : 24
16. Semua yang di bumi akan binasa : 26
17. Kebesaran dan kemuliaan itu milik Allah yang kekal : 27
18. Semua mahluk memohon kepada Allah : 29
19. Setiap saat Allah ada dalam urusannya, mengatur mahluknya : 29
20. Allah akan menyelesaikan setiap urusan manusia dan jin : 31
21. Manusia disilahkan menembus penjuru langit dan bumi dengan kekuatannya /
pengetahuannya : 33
22. Di langit ada api dan asap yang dapat menghancurkan manusia dan jin yang mencoba menembus langit : 35
23. Langit akan terbelah menjadi mawar merah seperti minyak : 37
24. Ada hari dimana orang berdosa tidak ditanya lagi karena sudah terlihat tanda-tandanya : 39
25. Orang berdosa itu ada tandanya, ubun-ubun dan kaki mereka akan dipegang : 40, 41
26. Orang kafir akan mengelilingi api neraka dan air yang mendidih : 44
27. Bagi orang yang takut maqam / pengawasan Allah disediakan dua surga yang di dalamnya ada aneka pohon dan buahbuahan, ada dua mata air yang mengalir, terdapat buah-buahan yang berpasangan, bertelakan di atas permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutera, buah-buahannya dapat dipetik dari dekat, ada bidadari yang menundukkan pandangannya yang belum pernah disentuh sebelumnya laksana permata yakut dan marjan : 46-58,
28. Surga tidak cuma satu tetapi empat : 62
29. Keadaan kedua surga lainnya adalah hijau daunnya, ada dua mata air yang memancar, ada buah kurma dan delima, ada bidadari yang baik dan jelita yang dipingit dalam mahligai, belum pernah disentuh manusia dan jin, bersandar pada bantal hijau dan permadani yang indah : 62-76

56. Al Waqiah (Kejadian yang benar)

1. Kejadian qiamat itu waktunya tidak dapat didustakan : 1,2
2. Hari qiamat akan merendahkan dan mengangkat suatu golongan : 3
3. Pada hari qiamat bumi akan bergoncang : 4
4. Pada hari qiamat gunung-gunung dihancurkan menjadi debu yang berterbangan : 5, 6
5. Pada hari qiamat manusia akan menjadi tiga golongan (gol. kanan, kiri dan terdahulu) : 7-10
6. Jannatun Naiim akan dihuni oleh para Muqarrabuun, yaitu orang yang didekatkan kepada
Allah : 11,12
7. Al Muqarrabuun itu mereka sebagian besar dari umat terdahulu dan sedikit dari umat yang kemudian : 13,14
8. Para penghuni Jannatun Naiim berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, bertelekan berhadap-hadapan, dikelilingi anak muda yang tetap muda yang membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, tidak pening dan tidak mabuk, buah-buahan yang mereka pilih, daging burung yang diinginkan, terdapat bidadari yang bermata jeli bagaikan mutiara yang tersimpan dengan baik, tidak mendengar perkataan yang sia-sia atau menimbulkan dosa, mereka mendengar ucapan
salam : 15-26
9. Golongan kanan berada diantara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun, dibawah naungan yang terbentang luas, air yang tercurah, buah-buahan yang banyak dan tidak berhenti berbuah serta tidak dilarang mengambilnya, tersedia kasur tebal nan empuk, bidadarinya tercipta secara langsung dan dijadikan gadis perawan, penuh cinta, sebaya
umurnya, : 27-37
10. Golongan kanan itu sebagian penghuninya dari umat terdahulu dan sebagian lagi dari umat yang kemudian : 39, 40
11. Golongan kiri dalam siksaan angin yang sangat panas dan air mendidih, dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan, memakan pohon zakum sampai perutnya penuh, minum air yang sangat panas seperti unta yang kehausan : 42-44, 52-55
12. Golongan kiri itu terdiri dari orang-orang yang hidupnya bermewah-mewah, senantiasa melakukan dosa besar, tidak percaya akan hari kebangkitan : 45-48
13. Pada hari yang ditentukan, seluruh umat manusia akan dikumpulkan : 49,50
14. Kenapa manusia tidak percaya akan hari kebangkitan padahal Allah lah yang
menciptakan : 57
15. Perhatikanlah air mani yang dipancarkan lalu tanyakan pada diri siapa yang
menciptakan : 58,59
16. Allah lah yang menciptakan air mani : 59
17. Allah lah yang menentukan kematian diantara manusia tanpa ada yang menghalangi : 60
18. Orang yang mati akan diganti dengan yang lain : 61
19. Jika penciptaan yang pertama diyakini, kenapa penciptaan yang kedua tidak diyakini : 62
20. Allah lah yang menumbuhkan tanaman : 63, 64
21. Allah kuasa untuk menjadikan tanaman kering dan hancur sehingga pemiliknya heran tercengang dan menderita kerugian : 65, 66
22. Perhatikanlah air yang diminum lalu tanyakan pada diri siapa yang menurunkannya : 68
23. Allah lah yang menurunkan air untuk diminum : 69
24. Allah kuasa membuat air hujan menjadi asin : 70
25. Perhatikanlah api yang dinyalakan lalu tanyakan pada diri siapa yang menciptakan bahan bakarnya : 71
26. Allah lah yang menjadikan kayu untuk menyalakan api : 71,72
27. Allah menjadikan api sebagai peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir : 73
28. Bertasbihlah dengan menyebut nama Allah : 74
29. Allah bersumpah dengan tempat turunnya bintang-bintang : 75
30. Al Quran itu diibaratkan bintang yang menerangi : 75
31. Allah bersumpah dengan sumpah yang besar akan keagungan Al Quran : 75,76
32. Al Quran adalah bacaan yang sangat mulia : 77
33. Al Quran tersimpan dan terpelihara di Luh Mahfuz : 78
34. Al Quran di Luh Mahfuz tidak dapat disentuh kecuali oleh orang suci : 79
35. Jangan memandang remeh Al Quran yang diturunkan dari Tuhan semesta alam : 80,81
36. Jangan gunakan rezeki pemberian Allah untuk mendustakan Allah : 82
37. Kalau merasa hebat tahanlah ruh ketika dikerongkongan : 83
38. Orang yang akan mati melihat ruhnya saat dicabut : 84
39. Allah mendekati orang yang ruhnya akan dicabut lebih dekat daripada yang hadir, tetapi manusia tidak ada yang melihatnya : 85
40. Tidak ada yang bisa mengembalikan ruh yang sudah di kerongkongan : 87
41. Orang muqarrabiin mendapat kelapangan rezeki dan surga kenikmatan : 88, 89
42. Golongan akanan akan diberi ucapan selamat : 90,91
43. Di akhirat, para pendusta lagi sesat akan mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka : 92-94
44. Hari pembalasan adalah suatu hari yang haqqul yakin : 95
45. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang Maha besar : 96

57. Al Hadiid (Besi)

1. Alam ini bertasbih kepada Allah : 1
2. Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu : 2
3. Allah adalah yang Maha awwal, yang Maha akhir, yang Maha zahir dan yang Maha bathin : 3
4. Langit dan Bumi diciptakan dalam enam hari : 4
5. Allah bersemayam di atas Arasy : 4
6. Allah mengetahui yang masuk dan ke luar dari bumi, apa yang naik dan turun dari langit : 4
7. Allah beserta manusia dimana dan kapan pun berada dan mengetahui apa yang dilakukan : 4
8. Semua urusan akan kembali kepada Allah : 5
9. Allah maha tahu bisikan hati seseorang : 6
10. Iman dan infak harus sejalan : 7
11. Sebelum dilahirkan manusia telah berjanji untuk beriman kepada Allah : 8
12. Dengan Al Quran kehidupan akan terang benderang : 9
13. Bersikaplah santun karena Allah pun Maha penyantun : 9
14. Derajat menafaqahkan harta fi sabilillah yang paling tinggi adalah sebelum fathul Makkah : 10
15. Setiap infak akan mendapat balasan yang lebih baik : 10
16. Pinjamkanlah harta kepada Allah, maka Allah akan membayarnya dengan berlipat
ganda : 11,18
17. Di akhirat, cahaya yang bersinar akan muncul di hadapan dan kanan orang mukmin : 12
18. Di akhirat orang munafik akan dipisah dari orang mukmin dengan dinding berpintu yang di dalamnya ada rahmat sedang di luarnya azab bagi orang munafiq : 13
19. Orang munafik itu berharap agar Islam mengalami kehancuran, mereka ragu dan ditipu oleh angan-angan dan setan : 14
20. Angan-angan itu dapat melalaikan manusia kepada Allah : 14
21. Mengingat Allah dan membaca Al Quran itu harus khusyu : 16
22. Kebanyakan Ahli Kitab itu berhati keras dan fasik : 16
23. Pada awalnya bumi ini mati lalu Allah menghidupkannya : 17
24. Shiddiquun dan syuhada adalah orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya : 19
25. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelalaian, perhiasan
dan berbangga-bangga dalam harta dan anak : 20
26. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu : 20
27. Kehidupan dunia ini ibarat tanaman yang mengagumkan pemiliknya karena hujan, tetapi tiba-tiba menjadi kering menguning dan hancur : 20
28. Berlombalah untuk bertaubat dan mendapatkan surga : 21
29. Setiap musibah sudah tercatat/ditentukan sebelumnya di sisi Allah : 22
30. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan terlalu gembira dengan apa yang telah didapat : 23
31. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri : 23
32. Sifat orang sombong dan membanggakan diri itu bakhil dan mempengaruhi orang lain untuk bakhil : 24
33. Setiap manusia harus menegakkan dan mendapatkan keadilan : 25
34. Allah menurunkan besi agar manusia menolong Allah dan RasulNya / agamaNya : 25
35. Kebanyakan umat Nabi Nuh dan Ibrahim itu fasik : 26
36. Pengikut Nabi Isa memiliki perasaan santun dan kasih sayang : 27
 37. Allah tidak mewajibkan Rahbaniyyah (tidak beristeri / bersuami) kepada pengikut Nabi Isa kecuali keinginan mereka untuk mencari keridaan Allah tetapi mereka tidak memelihara : 27
38. Orang beriman belum tentu bertakwa : 28
39. Karunia itu akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki : 29

58. Al Mujaadalah (Yang membantah)

1. Allah Maha mendengar setiap percakapan manusia : 1
2. Dilarang menzihar isteri (menyamakan isteri dengan ibu) : 2
3. Seorang ibu ialah yang melahirkan anaknya : 2
4. Suami yang akan kembali/bercampur dengan isterinya yang sudah di zihar harus memerdekakan seorang budak atau shaum dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang
miskin : 3, 4
5. Orang yang menentang Allah dan RasulNya akan dihinakan : 5
6. Di akhirat Allah akan memperlihatkan seluruh amal manusia : 6
7. Tidak ada yang tiga orang kecuali Allah yang ke empat dst : 7
8. Jangan memberi hormat dengan cara yang tidak Allah tentukan : 8
9. Dilarang mengadakan pembicaraan untuk berbuat dosa dan permusuhan : 9
10. Tidak ada upaya yang akan membahayakan tanpa seizin Allah : 10
11. Berilah tempat kepada orang yang membutuhkannya : 11
12. Berdirilah jika diperintah untuk berdiri : 11
13. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu : 11
14. Allah perintah orang beriman (para sahabat Nabi) agar bersedekah terlebih dahulu sebelum menghadap Rasul : 12
15. Jangan takut miskin karena bersedekah : 13
16. Jangan berteman dengan orang yang dimurkai Allah : 14
17. Orang yang menjadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai temannya, tidak termasuk golongan mukmin dan tidak juga masuk golongan kaum yang dijadikan temannya : 14
 18. Allah akan mengazab orang yang berteman dengan kaum yang dimurkai Allah : 15
19. Dilarang bersumpah (palsu) hanya sekedar untuk menyelamatkan diri : 16
20. Harta dan anak tidak dapat menolong dari azab Allah : 17
21. Golongan setan (hijbu syaithan) ialah golongan yang dikuasai setan sehingga lupa mengingat Allah : 19
22. Kehinaan bagi orang yang menentang Allah dan RasulNya : 20
23. Kebenaran pasti menang : 21
24. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan RasulNya sekalipun terhadap orang tua, anak, saudara dan keluarga, mereka itu yang termasuk Hijbullah : 22

59. Al Hasyr (Pengusiran)

1. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi : 1
2. Allah kuasa untuk mengeluarkan manusia dari rumahnya masing-masing : 2
3. Azab bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka : 2
4. Allah kuasa untuk menanamkan rasa takut kepada hati manusia : 2
5. Boleh menghancurkan sarana dan fasilitas yang akan menjadi ancaman terhadap orang beriman dan agama Allah : 2
6. Tindakan Allah kepada seseorang atau kaum boleh jadi untuk menghindarkan dari hal yang lebih buruk menimpa : 3
7. Amat keras siksa bagi orang yang memusuhi Allah dan RasulNya : 4
8. Pohon yang terpotong atau yang tetap berdiri adalah atas izin Allah : 5
9. Allah kuasa untuk memberikan harta kepada seseorang atau kaum tanpa adanya usaha
mereka : 6
10. Harta tidak boleh hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja : 7
11. Ambillah jika diberi dan diam jika dilarang : 7
12. Bantulah orang-orang fakir yang berjuang di jalan Allah : 8
13. Bantulah orang yang membutuhkan tempat tinggal, sayangilah orang lain, jangan iri atas nikmat orang lain, utamakan kepentingan orang lain dan jangan kikir : 9
14. Doa kaum muhajir "Ya Rabb Kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang" : 10
15. Salahsatu sifat orang munafik adalah ingkar janji dan berdusta : 11,12
16. Orang munafik lebih takut kepada orang beriman daripada kepada Allah : 13
17. Orang munafik itu tidak akan dapat bersatu, permusuhan diantara mereka cukup keras, mereka tampak bersatu padahal berpecah belah karena mereka tidak berpikir : 14
18. Setan selalu membisikan kekufuran kepada manusia : 16
19. Setan berlepas diri atas kekufuran manusia karena pengaruhnya, dan setan berkata ”Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam” : 16
20. Setan dan manusia sama-sama masuk neraka : 17
21. Bertakwalah kepada Allah dan persiapkan bekal untuk hari akhir : 18
22. Jangan melupakan Allah agar Allah tidak melupakan kita : 19
23. Orang fasik adalah orang yang melupakan Allah : 19
24. Penghuni neraka itu tidak sama dengan penghuni surga : 20
25. Seandainya Al Quran diturunkan di atas gunung, maka ia akan tunduk dan terpecah karena takut kepada Allah : 21
26. Tidak ada Tuhan selain Allah : 22,23
27. Allah itu penguasa, Maha suci, Maha sejahtera, Maha pemberi keamanan, Maha memelihara, Maha perkasa, Maha kuasa, Maha agung, Maha pencipta, Maha mengadakan, Maha pembentuk, pemilik nama-nama yang baik dan Maha bijaksana : 23,24

60. Al Mumtahanan (Perempuan yang diuji)

1. Jangan menjadikan musuh Allah dan musuh orang beriman sebagai pemimpin dan jangan mencintainya : 1
 2. Menjadikan musuh Allah dan musuh orang beriman sebagai pemimpin serta mencintainya adalah sesat : 1
3. Musuh Allah akan bertindak dan berkata jahat kepada orang mukmin : 2
4. Pada hari qiamat tidak berguna lagi keluarga dan anak, karena Allah akan memisahkannya : 3
5. Pada Nabi Ibrahim ada contoh baik bagi manusia : 4
6. Permusuhan dan kebencian antara orang beriman dan orang kafir akan selalu muncul : 4
7. Harus berani mengambil sikap terhadap orang-orang kafir sebagaimana Ibrahim : 4
8. Doa Nabi Ibrahim dalam menghadapi kaumnya, "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" : 4, 5
9. Berdoalah agar tidak menjadi fitnah bagi orang kafir : 5
10. Pada diri Nabi Ibrahim dan pengikutnya terdapat contoh yang baik : 6
11. Allah kuasa untuk merubah hati musuh menjadi penuh kasih sayang : 7
12. Tidak dilarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak mengganggu : 8
13. Dilarang berteman dengan orang yang memerangi Islam, mengusir dan membantu musuh, dan bagi yang melakukannya termasuk zalim : 9
14. Ujilah keimanan orang yang baru mengaku beriman : 10
15. Haram menikah dengan orang kafir, dan ceraikan jika sudah terlanjur : 10
16. Berikanlah bantuan kepada laki-laki mukmin yang ditinggalkan isterinya : 11
17. Boleh melakukan janji setia dalam kebaikan : 12
18. Jangan menjadikan musuh Allah sebagai penolong : 13
19. Orang-orang kafir yang di dalam qubur itu berputus asa : 13

61. Ash Shaff (Berbaris)

1. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi : 1
2. Jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak perbuat : 2
3. Allah marah kepada orang yang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak lakukan : 3
4. Allah suka kepada orang yang berjuang dengan terorganisir : 4
5. Jangan berpaling dari kebenaran nanti Allah akan memalingkan hatinya : 5
6. Nabi Isa menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Rasul Allah : 6
7. Nabi Isa mengatakan bahwa akan datang seorang Rasul
bernama Ahmad (Muhammad) : 6
8. Adalah zalim orang yang diseru kepada Islam tetapi mendustakannya : 7
9. Allah akan menyempurnakan cahayanya (Islam) sekalipun orang kafir membencinya : 8
10. Kaum muslimin harus berjuang agar Islam berjaya : 9
11. Perniagaan yang dapat membebaskan manusia dari azab adalah, beriman kepada Allah dan RasulNya, berjihad / berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa : 10-12
12. Balasan bagi orang beriman dan berjihad/berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya adalah surga dan pertolongan Allah serta kemenangan : 13
13. Jadilah penolong agama Allah maka Allah akan memberikan
kekuatan dan kemenangan : 14
14. Bani Israel itu tidak semuanya beriman kepada Nabi Isa : 14

62. Al Jumah (Hari jumat)

1. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi : 1
2. Kaum Quraisy adalah kaum yang buta huruf : 2
3. Diantara tugas Nabi Muhammad adalah, membacakan ayatayat Allah, mensucikan manusia dan mengajarkan Al Quran dan hikmah : 2
4. Nabi Muhammad juga diutus kepada seluruh umat manusia di luar Kota Makkah : 3
5. Bani Israel yang dibebani Taurat tetapi tidak memikulnya diumpamakan dengan keledai yang membawa kitab : 5
6. Orang Yahudi merasa dirinya adalah umat kekasih Allah : 6
7. Orang-orang Yahudi takut dengan kematian : 7
8. Kematian itu pasti akan menemui setiap manusia : 8
9. Laksanakanlah shalat Jum’at jika sudah tiba waktunya dan tinggalkan aktivitas : 9
10. Setelah shalat Jum’at, lanjutkan aktivitas dan perbanyaklah ingat kepada Allah : 10
11. Aktivitas kehidupan duniawi jangan mengalahkan / mengganggu pelaksanaan perintah / ibadah kepada Allah : 11

63. Al Munaafiquun (Orang-orang Munafik)

1. Orang munafik itu jika di lingkungan orang Islam akan mengaku beriman tetapi sebenarnya dia berdusta : 1
2. Sumpah orang munafik itu hanyalah sebagai perisai : 2
3. Orang munafik itu awalnya beriman lalu kafir dan Allah mengunci hatinya : 3
3. Orang munafik akan berpenampilan dan berkata yang dapat menarik simpati, mereka suka buruk sangka, mereka adalah musuh Islam : 4
7. Orang munafik akan berpaling jika diajak kepada iman : 5
8. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasiq : 6
9. Orang munafik akan menghalangi orang yang memberikan bantuan kepada umat Islam : 7
10. Kemuliaan itu bagi Allah, Rasul dan orang beriman : 8
11. Harta dan anak jangan sampai melalaikan untuk mengingat Allah : 9
12. Berinfaklah sebelum datang penyesalan : 10
13. Allah tidak akan menunda Ajal seseorang yang sudah tiba saatnya : 11
14. Umur itu tidak bisa diperpanjang : 11

64. At Taghaabuun (Dinampakan kesalahan)

1. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi : 1
2. Jangan ingin berkuasa, karena kekuasaan itu milik Allah : 1
3. Allah sudah mengetahui bahwa sebagian manusia akan kafir dan sebagian beriman : 2
4. Langit dan bumi diciptakan dengan benar : 3
 5. Allah membaguskan bentuk rupa manusia : 3
6. Allah mengetahui yang rahasia maupun yang terbuka dan isi hati manusia : 4
7. Jadikanlah akhir kehidupan orang-orang yang ingkar kepada Tuhan sebagai pelajaran : 5
8. Allah tidak butuh kepada manusia : 6
9. Allah akan memberitahukan semua yang pernah dilakukan manusia : 7
10. Berimanlah kepada Allah, Rasulullah dan Al Quran : 8
11. Hari qiamat adalah hari dinampakkan segala kesalahan : 9
12. Penghuni neraka adalah orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah : 10
13. Tidak ada musibah tanpa seizin Allah : 11
14. Hidayah akan diberikan kepada orang yang beriman : 11
15. Taatlah kepada Allah dan RasulNya : 12
16. Tugas Rasulullah hanyalah menyampaikan ayat Allah dengan jelas/terang : 12
17. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bertawakkallah kepadaNya : 13
18. Diantara isteri dan anak ada yang menjadi musuh : 14
19. Berhati-hatilah dalam mmemperlakukan isteri dan anak : 14
20. Maafkan, ampuni dan jangan marahi isteri dan anak atas kesalahannya : 14
21. Harta dan anak adalah cobaan : 15
22. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan, dengarlah ayat Allah, taatlah kepada Allah, berinfaklah karena Allah : 16
23. Beruntunglah bagi orang yang sudah bisa memelihara diri dari sifat kikir : 16
24. Allah akan membayar dengan berlipat ganda orang yang meminjamkan hartanya kepada
Allah : 17

65. At Thalaaq (Perceraian)

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya hendaklah pada saat dalam keadaan suci/belum dicampuri : 1
2. Wanita yg dalam masa iddah raj’i tidak boleh dikeluarkan dari rumah kecuali berbuat keji : 1
3. Menceraikan isteri harus disaksikan oleh dua orang saksi : 2
 4. Allah akan memberi jalan ke luar dan kemudahan serta rezeki yang tidak terduga bagi orang yang bertakwa : 2, 3
5. Allah akan mencukupkan orang yang tawakkal kepadaNya : 3
6. Allah pasti melaksanakan urusanNya : 3
7. Segala sesuatu sudah ada ketentuannya : 3
8. Lama iddah bagi perempuan yang monopause dan yang tidak haid adalah tiga bulan : 4
9. Akhir masa iddah perempuan yang mengandung adalah setelah melahirkan anaknya : 4
10. Allah akan menutupi kesalahan orang yang bertakwa : 5
11. Suami yang menceraikan isterinya wajib menyediakan tempat tinggal untuk mantan isterinya sampai masa iddahnya selesai : 6
12. Dilarang menyakiti dan menyusahkan isteri : 6
13. Jika isteri yang dicerai itu hamil, mantan suami wajib memberi nafkah sampai ia melahirkan anaknya : 6
14. Mantan suami wajib memberikan upah kepada isteri yang dicerai yang menyusui anaknya : 6
15. Boleh membayar orang lain untuk menyusui anaknya : 6
16. Berikanlah nafkah kepada keluarga sesuai kemampuannya : 7
17. Allah lah yang memberikan harta kepada seseorang sesuai kehendaknya : 7
18. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesempitan : 7
19. Sudah cukup banyak negeri yang diazab karena kedurhakaannya : 8
20. Di dunia pun hisab bisa dilakukan kepada orang durhaka : 8
21. Jika azab Allah diturunkan, akibatnya sangatlah buruk dan merugikan : 9
22. Allah memerintahkan orang yang berakal agar bertakwa kepada Allah : 10
23. Al Quran itu akan mengeluarkan orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya : 11
24. Allah menciptakan langit dan bumi sebanyak tujuh lapis : 12

66. At Tahriim (Mengharamkan)

1. Jangan merubah hukum hanya karena ingin menyenangkan orang lain : 1
 2. Bagi orang yang bersumpah melanggar hukum Allah, wajib membebaskan diri dari sumpahnya dengan membayar kaffarat : 2
3. Jangan membocorkan rahasia orang lain yang bukan kejahatan : 3
4. Hati-hati dalam merahasiakan sesuatu, boleh jadi Allah akan mengungkapkannya kepada
publik : 3
5. Seorang isteri dilarang menyusahkan hati suaminya : 4
6. Ciri-ciri isteri yang saleh ialah yang patuh, beriman, taat, bertaubat, beribadah, bershaum : 5
7. Pelihara lah diri dan keluarga dari api neraka : 6
8. Bahan bakar neraka dari manusia dan batu : 6
9. Malaikat penjaga neraka itu kasar dan keras sereta tidak durhaka kepada Allah : 6
10. Di akhirat orang kafir dilarang memohon ampun : 7
11. Bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya : 8
12. Di akhirat orang beriman akan memancarkan cahayanya dari depan dan sebelah kanan : 8
13. Perangilah orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka : 9
14. Isteri Nabi Nuh dan Luth masuk neraka : 10
15. Suami yang saleh belum tentu isterinya akan saleh juga : 10
16. Isteri Firaun masuk surga : 11
17. Suami yang durhaka belum tentu isterinya juga durhaka : 11
18. Mencintai suami tidak harus mengorbankan keyakinan : 11
19. Siti Maryam itu putrinya Imran : 12
20. Siti Maryam adalah wanita yang taat dan memelihara kehormatan dirinya : 12
21. Allah meniupkan RuhNya kedalam rahim Siti Mariam : 12
22. Siti Mariam membenarkan firman dan kitab TuhanNya dan taat kepadaNya : 12

67. Al Mulk (Kerajaan)

1. Seluruh kerajaan ada di tangan Allah : 1
2. Hidup hanyalah ujian untuk dinilai siapa yang terbaik perbuatannya : 2
3. Allah menciptakan tujuh langit secara berlapis, tidak terdapat ketidak seimbangan meskipun dilihat berulang-ulang : 3
 4. Pandanglah berkali-kali/pelajari/teliti kehebatan penciptaan oleh Allah maka pada akhirnya manusia tidak menemukan suatu cacat, bahkan justeru dia cape sendiri : 4
5. Langit pertama dihiasi dengan bintang yang juga berfungsi sebagai pelempar setan : 5
6. Neraka sair adalah neraka yang disediakan untuk setan : 5
7. Neraka jahannam adalah neraka bagi orang kafir : 6
8. Penghuni neraka itu akan dilemparkan ke dalamnya, mereka akan mendengar suara yang mengerikan dan menggelegak : 7
9. Neraka hampir pecah karena marah terhadap orang - orang kafir : 8
10. Jangan abaikan jika ada orang yang mengingatkan dengan kebenaran : 9
11. Dengarlah ayat Allah dan gunakan akal untuk menerima peringatanNya : 10
12. Takutlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dan membalasnya : 12
13. Dirahasiakan atau tidak sebuah ucapan atau tindakan, Allah tetap mengetahuinya : 13
14. Allah itu Maha halus dan Maha Mengetahui : 14
15. Allah menjadikan bumi mudah untuk dijelajahi, karena itu jelajahilah bumi : 15
16. Jangan merasa aman terhadap ancaman Allah : 16
17. Allah kuasa menjungkir balikkan bumi bersama manusia sehingga bergoncang : 16
18. Allah kuasa mengirimkan hujan batu ke bumi : 17
19. Allah telah menimpakan azab yang hebat kepada kaum yang mendustakan RasulNya : 18
20. Perhatikanlah burung yang terbang, Allah lah yang menahannya : 19
21. Manusia selamat karena ditolong oleh tentara Allah atas izin Allah : 20
22. Jangan sombong, Allah kuasa untuk menahan rezeki seseorang : 21
23. Orang kafir itu ibarat orang yang berjalan dengan tersungkur, sedangkan orang beriman ibarat orang berjalan dengan tegap di jalan yang lurus : 22
24. Gunakanlah pendengaran, penglihatan dan hati untuk bersyukur : 23
 25. Allah lah yang menjadikan manusia berkembang biak : 24
26. Orang kafir menantang datangnya qiamat : 25
27. Tidak ada yang tahu tentang qiamat kecuali Allah : 26
28. Muka orang kafir akan muram ketika azab menjelang : 27
29. Jangan suka menantang bahaya yang kalau terjadi membuat muka menjadi muram : 27
30. Allah itu Maha pengasih, maka bertawakkallah kepadaNa : 29
31. Allah kuasa membuat sumber air menjadi kering, dan takutlah jika itu terjadi : 30

68. Al Qalam (Pena)

1. Nabi Muhammad itu tidak gila : 2
2. Nabi Muhammad mendapat pahala yang tidak terputus : 3
3. Nabi Muhammad berakhlaq agung : 4
4. Allah Maha tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk : 7
5. Jangan ikuti orang yang mendustakan ayat Allah : 8
6. Orang kafir menginginkan umat Islam melunak terhadap mereka : 9
7. Janganlah mengikuti orang yang banyak bersumpah, suka mencela, penyebar fitnah, menghalangi berbuat kebaikan, melewati batas, banyak berbuat dosa, kasar dan jahat karena merasa banyak harta dan anak, menganggap Al Quran sebagai dongeng orang dahulu :10-15
8. Allah akan memberi tanda di hidungnya orang kafir yang durhaka : 16
9. Jangan memastikan bahwa besok akan berhasil atau dapat untung : 17
10. Ucapkan insya Allah terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan besok atau pada waktu yang akan datang : 17
11. Sisihkanlah sebagian penghasilan untuk fakir miskin : 18
12. Azab Tuhan bisa datang disaat manusia sedang tidur : 19
13. Jangan membuat rencana yang bertentangan / menyalahi perintah Allah : 24
14. Allah kuasa untuk menghancurkan harapan seseorang : 26,27
15. Bertasbihlah kepada Allah dan jangan berlaku zalim serta jangan melewati batas agar terhindar dari azabNya : 28 -31
16. Jannatun Naiim disiapkan bagi orang yang bertakwa : 34
17. Akan ada hari dimana betis akan disingkapkan dan dipanggil untuk bersujud tetapi tidak bisa karena sudah penuh ketakutan : 42
18. Bersujudlah kepada Allah : 43
19. Allah akan menyiksa dan membinasakan orang-orang yang mendustakan Al Quran dengan cara yang mereka tidak ketahui : 44
20. Rencana Allah itu amat tangguh : 45
21. Jangan meminta upah dalam berdakwah : 46
22. Bersabarlah atas keputusan Tuhan : 48
23. Jangan putus asa/marah atas penolakan manusia dalam berdakwah seperti Nabi Yunus : 48
24. Keselamatan itu adalah nikmat dari Allah : 49
25. Orang kafir akan menggelincirkan orang beriman dengan pandangan-pandangannya : 51
26. Al Quran itu pengajaran bagi semesta alam : 52

69. Al Haaqqah (Yang pasti terjadi)

1. Qiamat itu pasti terjadi : 1-3
2. Kaum Tsamud dan Ad mendustakan qiamat : 4
3. Kaum Tsamud dibinasakan dengan petir : 5
4. Kaum Ad dibinasakan dengan angin dingin dan kencang : 6
5. Kaum Ad dihantam angin keras selama tujuh malam dan delapan hari berturut-turut : 7
6. Kaum Ad mati bergelimpangan bagai pohon kurma yang kering dan kosong tidak tersisa : 7,8
7. Al Mu’tafikah adalah kaum Luth yang dijungkir balikkan : 9
8. Nabi Nuh adalah nenek moyang Bangsa Quraiys (Allah menggunakan kata kamu) : 11
9. Ketika sangkakala ditiup satu kali, bumi dan gunung diangkat lalu dibenturkan, maka terjadilah qiamat atau Al Haaqqah : 13-15
10. Pada hari qiamat langit terbelah karena lemah : 16
11. Para Malaikat berada di penjuru-penjuru langit : 17
12. Ada delapan malaikat yang memikul Arasy Tuhan : 17
13. Di akhirat, orang yang diberi buku catatan amal dari sebelah kanan akan mendapat kehidupan yang diridhoi dan surga yang tinggi : 19-22
 14. Di akhirat orang kafir akan diberi buku catatan amalnya dari kiri, mereka tidak ingin melihat catatan amalnya dan berharap Tuhan mematikan dirinya, karena hartanya sudah tidak bermanfaat dan kekuasaannya telah hilang : 25-29
15. Pada hari qiamat orang kafir akan ditangkap dan dibelenggu lalu dilempar ke neraka sambil dirantai yang panjangnya 70
hasta karena mereka tidak beriman dan tidak memberi makan fakir miskin : 30-32
16. Doronglah diri dan orang lain untuk memberi makan fakir miskin : 34
17. Di akhirat orang kafir tidak punya teman : 35
18. Makanan orang berdosa di akhirat adalah darah bercampur nanah : 36, 37
19. Di dunia ini ada sesuatu yang manusia tidak bisa lihat : 38,39
20. Al Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam : 40,43
21. Orang yang beriman kepada Al Quran itu sedikit : 41
22. Tidak banyak orang yang mengambil pelajaran dari Al Quran : 42
23. Allah akan memegang tangan kanan Nabi Muhammad, kemudian memotong urat jantungnya jika beliau mengada-ada tentang wahyu : 44-46
24. Sumber kematian terdapat pada urat jantung : 46
25. Al quran adalah pelajaran bagi orang yang bertakwa : 48
26. Allah sudah tahu siapa yang mendustakan Al Quran : 49
27. Pada akhirnya orang kafir akan menyesal karena tidak meyakini Al Quran : 50
28. Al Quran adalah kebenaran yang diyakini : 51
29. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Besar : 52

70. Al Ma’arij (Tempat-tempat naik)

1. Tidak ada yang bisa menolak azab yang Allah turunkan : 2
2. Allah mempunyai tangga-tangga tempat para Malaikat naik : 3
3. Para malaikat dan ruh naik kepada Allah setiap hari yang kadarnya 50 ribu tahun : 4
4. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik : 5
5. Ada orang sabar dengan kesabaran yang tidak baik : 5
 6. Pada hari qiamat langit akan meleleh seperti melelehnya logam, dan gunung berterbangan seperti bulu : 8, 9
7. Pada hari qiamat teman akrab sudah tidak saling menghiraukan lagi : 10
8. Seandainya bisa, orang-orang berdosa ingin menebus neraka dengan anak, isteri, saudaranya, keluarga yang pernah melindunginya dan seluruh penghuni bumi : 11-14
9. Neraka adalah api yang bergejolak, yang dapat mengelupaskan kulit kepala
penghuninya : 15-16
10. Neraka akan memanggil orang-orang yang membelakangi dan berpaling dari agama serta orang yang mengumpulkan dan menyimpan harta : 17-18
11. Salah satu sifat manusia adalah keluh kesah bila susah dan kikir bila dapat kebaikan : 19-21
12. Sifat keluh kesah dan kikir tidak terdapat pada orang yang senantiasa mendirikan shalat, berinfak/zakat, beriman kepada hari pembalasan, takut terhadap azab Tuhan, memelihara kemaluannya, memelihara amanat, memberikan kesaksian bila diminta, memelihara
shalatnya : 22-34
13. Allah menciptakan manusia dari air mani : 39
14. Allah bersumpah dengan dirinya bahwa Ia benar-benar berkuasa untuk mengganti orang-orang durhaka dengan yang lebih baik : 40,41
15. Biarkanlah orang kafir itu tenggelam dalam kekafirannya : 42
16. Pada hari kebangkitan orang kafir akan keluar dari quburnya dengan segera sambil menundukkan pandangan dalam keadaan terhina : 43