asprielnano

asprielnano

Surat ke 38 - 41


 بسم الله الرحمن الرحيم

38. Shaad

1. Al Quran itu memiliki kemuliaan : 1
2. Sifat orang kafir itu sombong dan bermusuhan : 2
3. Berapa banyak umat yang ketika ditimpa azab mereka meminta tolong : 3
4. Orang kafir heran ketika diingatkan akan Tuhan dan ayat-ayatNya : 4
5. Orang kafir pun bersabar dalam menyembah tuhannya : 6
6. Orang kafir ragu terhadap peringatan Tuhan : 8
7. Orang kafir ditantang untuk naik ke langit : 10
8. Umat-umat yang mendustakan Rasul diantaranya kaum Nuh, Ad, Firaun, Tsamud, Luth dan
Aikah mereka adalah kelompok Al Ahzab : 12,13
9. Hari qiamat itu akan diawali dengan satu suara yang amat keras yang tidak diulang : 15
10. Orang kafir menantang azab Tuhan : 16
11. Bersabarlah atas ejekan orang kafir : 17
12. Allah menundukkan gunung untuk bertasbih bersama Nabi Daud petang dan pagi : 18
13. Burung-burung berkumpul bersama Nabi Daud untuk taat kepada Allah : 19
14. Nabi Daud diberi kekuasaan dan hikmah : 20
15. Ada dua orang yang masuk ke ruangan Nabi Daud untuk mengadukan perkaranya yaitu seorang pemilik 99 ekor kambing memaksa temannya yang hanya punya seekor kambing agar menyerahkan kambingnya yang satu tersebut kepadanya : 21-24
16. Jangan memaksa orang lain untuk menyerahkan miliknya : 24
17. Pada umumnya, dalam perserikatan itu ada penganiayaan satu terhadap yang lain kecuali
beriman dan beramal saleh : 24
18. Nabi Daud menyadari sedang diuji Allah, lalu memohon ampun, tunduk dan ruku serta
bertaubat : 24
19. Allah mengampuni Nabi daud dan menempatkan di sisiNya : 25
20. Perintah Allah kepada Nabi Daud agar menghukum dengan kebenaran dan jangan mengikuti
hawa nafsu karena hawa nafsu itu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan Allah akan
menyiksa orang yang sesat : 26
21. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan bathil / cacat / rusak : 27
22. Lawan saleh adalah mufsid, lawan takwa adalah fujur : 28
23. Al Quran itu penuh berkah, karena itu perhatikan ayat-ayatnya dan ambil pelajarannya : 29
24. Allah memberi Nabi Daud, Sulaeman, seorang hamba yang baik dan bertaubat : 30
25. Nabi Sulaeman senang dengan kuda yang tenang waktu berhenti tetapi cepat waktu
berlari : 31
26. Nabi Sulaeman sadar kesenangannya telah melalaikannya dari ingat kepada Allah : 32
27. Nabi Sulaeman mengusap kaki dan leher kudanya : 33
28. Allah menguji Nabi Sulaeman dengan sakit sehingga beliau tergeletak di kursinya : 34
29. Nabi Sulaeman bertaubat dan memohon kerajaan besar yang tidak ada tandingannya : 34,35
30. Tidak ada lagi kekuasaan sebagaimana hebatnya kekuasaan Nabi Sulaeman : 35
31. Allah menundukkan angin, setan, ahli bangunan dan penyelam kepada Nabi Sulaeman : 36, 37
32. Setan diikat oleh Nabi Sulaeman : 38
33. Kerajaan Nabi Sulaeman adalah anugerah Allah diluar perhitungan/kemampuan manusia : 39
34. Nabi Sulaeman mempunyai kedudukan yang dekat dengan Allah : 40
35. Nabi Ayyub diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan : 41
36. Setan dapat menggangu manusia dan membuat orang menderita (atas izin Allah) : 41
37. Belindung dan berdoalah jika merasa diganggu setan : 41
38. Allah memerintahkan Nabi Ayyub menghentakkan kakinya agar keluar air yang sejuk untuk
mandi dan minum : 42
39. Atas kesabarannya Allah menganugerahkan anak kepada Nabi Ayyub : 43
40. Nabi Ayyub melaksanakan nazarnya yaitu memukul isterinya dengan seikat rumput : 44
41. Nabi Ayyub adalah sebaik-baik hamba Allah karena dia sabar dan sangat taat : 44
42. Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub adalah orang yang mempunyai perbuatan besar dan ilmu yang
tinggi : 45
43. Allah mensucikan Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub karena selalu mengingatkan hari akhir : 46
44. Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah termasuk manusia pilihan yang paling baik : 47
45. Nabi Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli termasuk orang yang paling baik : 48
46. Surga Adnin disiapkan bagi orang bertakwa : 49,50
47. Surga itu ada pintunya, terdapat buah dan minuman, bidadari yang matanya tidak liar dan sebaya umurnya : 50-52
48. Rezeki di surga tidak akan pernah habis : 54
49. Jahannam adalah tempat tinggalnya orang durhaka, airnya ada yang sangat panas dan ada juga
yang sangat dingin : 55-57
50. Ada bermacam-macam siksaan di neraka : 58
51. Tidak ada ucapan selamat datang kepada calon penghuni neraka : 59,60
52. Penghuni neraka memohon agar orang yang menjerumuskan dirinya ditambah siksanya : 61
53. Penghuni neraka bertanya dimana orang-orang beriman, mereka tidak melihatnya : 62
54. Salah satu sifat orang durhaka akan mengejek orang beriman : 63
55. Penghuni neraka bertengkar satu sama lain : 64
56. Firman Allah adalah berita besar : 67
57. Para malaikat (Al Mala’ul a’la) pernah berbantah - bantahan : 69
58. Allah memberitahu para Malaikat bahwa akan menciptakan manusia dari tanah : 71
59. Allah meniupkan ruh kepada manusia : 72
60. Para Malaikat diperintah sujud kepada Adam : 72
61. Semua Malaikat sujud kepada Adam kecuali Iblis, dia menyombongkan diri dan kafir : 73,74
62. Kafir itu sombong dan menolak perintah Tuhan sekali pun percaya kepada Tuhan : 73,74
63. Iblis tidak mau sujud kepada Adam : 74
64. Jangan merasa diri lebih besar dan jangan merasa lebih tinggi : 75
65. Iblis beriman kepada Allah bahkan bicara dengan Allah : 76
66. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam, karena dia tercipta dari api sedangkan Adam
daritanah : 76
67. Allah perintahkan Iblis keluar dari surga dan terkutuk sampai hari pembalasan : 77,78
68. Iblis memohon waktu untuk menyesatkan manusia sampai hari qiamat : 79
69. Allah mengabulkan pemohonan Iblis yaitu diberi kesempatan sampai qiamat : 80,81
70. Iblis menyesatkan manusia demi kekuasaan Allah (bi’izzatillaah) : 82
71. Iblis tidak akan mengganggu orang yang disucikan (muhlasiin) : 83
72. Hanya kebenaran yang Allah katakan : 84
73. Allah akan memenuhi neraka jahannam dengan Iblis dan para pengikutnya : 85
74. Dalam berdakwah tidak boleh meminta upah dan mengada - ada : 86
75. Al Quran adalah peringatan bagi semesta alam : 87
76. Semua berita Al Quran pada akhirnya akan terbukti : 88

39. Az Zumar (Rombongan)

1. Al Quran itu diturunkan dari Allah yang Maha perkasa dan Maha bijaksana : 1
2. Menyembah Allah itu harus dengan ketaatan yang murni : 2,11,14
3. Orang musyrik beralasan bahwa menyembah berhala itu supaya mendekatkan dirinya dengan
Tuhan : 3
4. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang berdusta dan ingkar : 3
5. Allah tidak menjadikan dari ciptaanNya sebagai anak : 4
6. Langit dan bumi diciptakan dengan Al haq/benar, Allah lah yang menutupkan malam kepada
siang dan siang kepada malam, menundukkan matahari dan bulan : 5
7. Matahari dan bulan beredar sesuai waktu yang ditentukan : 5
8. Allah menurunkan delapan pasang binatang ternak : 6
9. Ada tiga kegelapan yang dilewati manusia di dalam perut ibunya : 6
10. Untuk mendapat ridha Allah manusia harus bersyukur : 7
11. Tidak ada yang akan memikul dosa orang lain : 7
12. Tabiat manusia itu berdoa jika susah dan lupa jika diberi nikmat : 8
13. Biarkan orang kafir itu bersenang-senang dalam kekufurannya : 8
14. Bertahajjudlah dengan rasa takut akan hari akhirat, dan mohonlah rahmat Allah : 9
15. Hanya orang yang berakallah yang akan dapat menerima pelajaran Al Quran : 9
16. Perintah beriman dan bertakwa kepada Allah : 10
17. Perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan juga : 10
18. Orang sabar itu pahalanya tanpa batas : 10
19. Berserah dirilah kepada Allah pada kesempatan pertama : 12
20. Takutlah akan azab Tuhan jika durhaka : 13
21. Orang yang merugi ialah orang yang merugikan diri dan keluarganya pada hari qiamat : 15
22. Api neraka itu berlapis lapis di atas dan di bawahnya : 16
23. Gembirakanlah orang yang menjauhi menyembah setan : 17
24. Ikutilah perkataan yang terbaik : 18
25. Manusia tidak dapat merubah/menyelamatkan orang yang sudah ditetapkan di neraka : 19
26. Di surga terdapat bangunan di tempat-tempat yang tinggi : 20
27. Sumber air di bumi berasal dari air hujan : 21
28. Allah kuasa untuk menghancurkan harapan seseorang : 21
29. Memohonlah agar hati dilapangkan kepada Islam sehingga mendapat cahaya Ilahi : 22
30. Orang yang berhati keras untuk ingat kepada allah akan celaka dan tersesat : 22
31. Diantara ayat Al Quran itu ada yang serupa dan berulang - ulang : 23
32. Orang yang takut kepada Allah akan merinding kulitnya, tenang kulit dan hatinya jika ingat
kepada Allah : 23
33. Azab itu bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka : 25
34. Orang kafir itu akan mendapat kehinaan/kesedihan di dunia dan akhirat : 26
35. Perumpamaan di dalam Al Quran adalah pelajaran bagi manusia : 27
36. Al Quran itu dengan Bahasa Arab dan tanpa bengkok/cacat agar manusia bertakwa : 28
37. Orang yang bertauhid itu seperti orang yang menjadi milik seorang dan yang musyrik itu seperti orang yang menjadi milik bersama/banyak orang : 29
38. Semua orang akan mati : 30
39. Pada hari qiamat orang kafir akan saling berbantah di hadapan Tuhan : 31
40. Tidak ada yang lebih zalim dari berdusta kepada Allah dan mendustakan ayatNya : 32
41. Orang bertakwa ialah orang yang membenarkan kebenaran : 33
42. Di sisi Allah tersedia apa yang diinginkan : 34
43. Allah akan menghapus kejelekan orang bertakwa : 35
44. Cukuplah Allah sebagai pelindung : 36
45. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada orang yang Allah sesatkan : 36
46. Tidak ada yang bisa menyesatkan orang yang Allah beri petunjuk : 37
47. Tidak ada yang bisa melepaskan dari kemudaratan yang Allah timpakan dan tidak ada yang bisa menahan rahmat yang Allah karuniakan : 38
48. Beramallah sesuai keadaannya masing-masing : 39
49. Manusia yang mendapat petunjuk atau sesat, hakekatnya untuk dirinya sensdiri : 41
50. Allah lah yang memegang jiwa manusia baik setelah mati mau pun di saat tidur : 42
51. Orang yang sudah mati dan yang sedang tidur jiwanya dalam genggaman Allah : 42
52. Allah akan menahan jiwa orang yang tidur yang ajalnya tiba, dan akan mengembalikan jiwa
orang yang ajalnya belum tiba : 42
53. Jiwa itu adalah kesadaran : 42
54. Jangan memohon syafaat/pertolongan kepada selain Allah : 43
55. Semua syafaat itu milik Allah : 44
56. Orang yang tidak beriman kepada akhirat kesal hatinya jika disebut nama Allah : 45
57. Serahkanlah kepada Allah keputusan dari apa yang diperselisihkan manususia : 46
58. Orang zalim akan menebus azab akhirat dengan bumi dan isinya : 47
59. Seandainya manusia menyaksikan beratnya azab akhirat maka dunia tidak akan
dihiraukannya : 47
60. Sifat manusia itu apabila ditimpa bahaya dia akan berdoa, tetapi jika diberi rahmat dia akan
berkata bahwa dapat rahmat itu karena kepintaranku : 49
61. Kenikmatan yang diterima adalah ujian : 49
62. Kenikmatan itu tidak akan berguna jika Allah mencabutnya dan mengazabnya : 50
63. Orang yang berbuat zalim akan mendapatkan balasannya : 51
64. Lapang dan sempitnya rezeki adalah kehendak Allah : 52
65. Jangan putus asa dari rahmat Allah, Allah akan mengampuni dosa semuanya : 53
66. Perintah bertaubat dan berserah diri : 54
67. Ikutilah Al Quran agar hidup tidak menyesal : 55,58
68. Orang kafir adalah orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong : 59
69. Di hari qiamat muka orang yang mendustakan Allah menjadi hitam : 60
70. Allah akan menyelamatkan orang bertakwa, mereka tidak akan disentuh kejahatan dan
duka cita : 61
71. Allah lah yang memelihara jagat raya ini : 62
72. Allah pemilik semua pembendaharaan : 63
73. Orang jahil adalah orang yang menyembah kepada selain Allah : 64
74. Amal orang musyrik itu terhapus : 65
75. Sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadaNya : 66
76. Muliakanlah Allah dengan sebaik-baiknya : 67
77. Pada hari qiamat itu ada dua tiupan, tiupan pertama kematian dan tiupan ke dua
kebangkitan : 68
78. Pada hari qiamat bumi bersinar karena cahaya Tuhan : 69
79. Setiap amal akan disempurnakan balasannya : 70
80. Orang kafir/sombong telah ditetapkan azab baginya : 71
81. Neraka itu ada pintunya, orang sombong kekal di dalamnya : 72
82. Penghuni surga akan dibawa masuk secara berrombongan : 73
83. Ucapan salam bagi penghuni surga adalah kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu, maka
masukilah surga ini dengan kekal di dalamnya : 73
84. Para Malaikat di sekitar Arasy bertasbih : 75
85. Nabi Muhammad melihat para Malaikat melingkar di sekeliling Arasy bertasbih dengan memuji Tuhannya : 75
86. Di Arasy lah diputuskan segala sesuatu dengan haq/adil : 75

40. Al Mukmin (Orang beriman)

1. Al Quran itu diturunkan dari yang Maha perkasa dan yang Maha mengetahui : 2
2. Allah lah yang akan mengampuni dosa dan menerima taubat, keras siksaNya tetapi mempunyai
karunia yang luas : 3
3. Hanya orang kafir yang akan memperdebatkan ayat-ayat Allah : 4
4. Jangan terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir : 4
5. Pada setiap umat ada golongan yang membantah dan melenyapkan kebenaran secara bathil : 5
6. Orang kafir itu penghuni neraka : 6
7. Arasy itu dipikul oleh para Malaikat yang selalu bertasbih : 7
8. Para Malaikat memohonkan ampun bagi orang yang bertaubat dan mengikuti Rasul : 7
9. Para Malaikat memohon kepada Allah agar orang yang bertaubat dan orang tuanya, isteri dan
keturunannya yang saleh dimasukkan ke dalam surga Adnin dan dihindarkan dari kejahatan : 8,9
10. Orang kafir itu mereka membenci dirinya sendiri : 10
11. Orang kafir memohon agar bisa keluar dari neraka tetapi ditolak karena kufur dan
musyrik : 11
12. Orang kafir itu menolak jika diajak menyembah Tuhan yang satu, tetapi percaya jika ada
sekutunya : 12
13. Hanya orang yang kembali kepada Allah yang akan menjadikan ayatNya sebagai
pelajaran : 13
14. Serulah Allah meskipun orang kafir tidak menyukainya : 14
15. Arruuh itu adalah Jibril yang diperintah membawa peringatan Allah kepada yang
dikehendakiNya : 15
16. Pada hari qiamat manusia akan keluar dari quburnya : 16
17. Setiap jiwa akan dibalas sesuai amalnya : 17
18. Ingatkan manusia akan hari azifah, yaitu ketika hati sampai di kerongkongan dengan menahan
sakit, saat itu bagi orang zalim tidak ada teman dan penolong : 18
19. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan yang di dalam hati : 19
20. Tidak ada yang bisa memutuskan sesutau tanpa seizin Allah : 20
21. Umat-umat dahulu yang diazab banyak yang sudah memiliki kekuatan yang hebat dan banyak
membangun : 21
22. Azab Allah akan datang kepada manusia yang mengingkari peringtan Allah : 22
23. Nabi Musa diutus dengan membawa ayat-ayat Allah dan bukti yang nyata : 23
24. Allah mengutus Nabi Musa kepada Firaun, Haman dan Qarun : 24
25. Firaun membunuh anak laki-laki orang yang beriman : 25
26. Firaun akan membunuh Nabi Musa karena khawatir Musa mengganti agama kaumnya dan
membuat kerusakan : 26
27. Orang sombong adalah orang yang tidak beriman kepada hari hisab : 27
28. Dari keluarga Firaun ada seorang laki-laki yang beriman : 28
29. Firaun merasa dirinya berada pada jalan yang baik dan benar : 29
30. Al Ahzab adalah orang-orang yang bersekutu dalam melawan Tuhan : 30,31
31. Allah tidak menzalimi hambaNya : 31
32. Yaumu Tanad adalah hari seru menyeru : 32
33. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk bagi orang yang disesatkan Allah : 33
34. Bani Israel/Yahudi senantiasa meragukan kebenaran yang dibawa oleh Yusuf : 34
35. Setelah Nabi Yusuf meninggal, Bani Israel/Yahudi mengira Allah tidak akan mengutus lagi
RasulNya : 34
36. Jangan ragu untuk menerima kebenaran : 34
37. Allah dan orang beriman murka kepada orang yang memperdebatkan ayatNya tanpa
keterangan : 35
38. Firaun memerintah Haman membangun bangunan tinggi agar bisa melihat Allah : 36,37
39. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, akhiratlah yang abadi (daarul qaraar) : 39
40. Setiap kejahatan akan dibalas sebanding dengan kejahatannya : 40
41. Serulah manusia kepada Allah : 42
42. Orang yang melampaui batas itu neraka tempatnya : 43
43. Serahkanlah urusan kepada Allah : 44
44. Firaun dan kaumnya dikepung azab yang amat buruk : 45
45. Kaum Firaun melihat api neraka pagi dan petang dan mereka dimasukan ke dalam azab : 46
46. Kaum Firaun berbantah-bantahan di neraka : 47
47. Di neraka, orang sombong menyadari apa yang mereka rasakan adalah ketetapan Tuhan : 48
48. Penghuni neraka memohon kepada penjaga neraka agar Allah meringankan azabnya : 49
49. Doa/permohonan orang kafir di neraka tidak ada gunanya : 50
50. Allah akan menolong para Rasul dan orang beriman di dunia dan akhirat : 51
51. Permohonan maaf di akhirat tidak berlaku lagi : 52
52. Taurat itu diwariskan kepada Bani Israel sebagai petunjuk dan peringatan : 53,54
53. Orang yang membantah ayat Allah adalah sombong : 56
54. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada manusia : 57
55. Tidaklah sama orang beriman dan beramal saleh dengan orang jahat : 58
56. Qiamat itu pasti datang : 59
57. Berdoalah maka Allah akan menjawabnya : 60
58. Jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja : 61
59. Segala sesuatu diciptakan Allah, tidak ada yang kebetulan : 62
60. Bumi adalah tempat menetap manusia di dunia : 63
61. Bumi adalah tempat menetap dan langit sebagai atap : 64
62. Allah lah yang membentuk dan membaguskan rupa manusia : 64
63. Murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah : 65
64. Tunduk dan patuhlah kepada Tuhan semesta alam : 66
65. Proses kejadian manusia adalah, dari setetes air mani, segumpal darah, dilahirkan sebagai anak, hidup sampai dewasa atau tua : 67
66. Diantara manusia ada yang diwafatkan sebelum dewasa atau tua : 67
67. Jika Allah menghendaki sesuatu cukup berkata “Kun fayakuun” : 68
68. Di akhirat orang kafir akan dibelenggu dan dirantai lehernya lalu diseret : 71
69. Orang kafir akan dimasukan kedalam air panas dan dibakar : 72
70. Jangan bersukaria/bersenang-senang dengan tidak benar dan jangan maksiat : 75
71. Jahannam adalah tempat bagi orang yang bersukaria dengan tidak benar dan maksiat : 76
72. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar : 77
73. Tidak semua kisah para Nabi dan Rasul diceritakan kepada Nabi Muhammad : 78
74. Tidak ada Rasul yang membawa mukjizat tanpa seizin Allah : 78
75. Allah menjadikan binatang ternak sebagai alat transportasi dan untuk dimakan : 79
76. Di dalam hewan ternak terdapat manfaat lainnya : 80
77. Jika jujur, manusia tidak dapat mengingkari ayat-ayat Allah : 81
78. Pelajarilah sejarah umat dahulu yang durhaka kepada Allah : 82
79. Jangan merasa senang dengan ilmu pengetahuan hasil karya manusia dan melupakan apalagi
mengesampingkan ayat Allah : 83
80. Semua manusia akan beriman ketika melihat siksa Allah : 84
81. Iman itu tidak berguna lagi jika siksa sudah datang : 85

41. Fushshilat (Dijelaskan)

1. Al Quran itu diturunkan dari yang Maha pengasih dan Maha penyayang : 2
2. Al Quran adalah kitab yang ayatnya dijelaskan, sebagai bacaan dalam Bahasa Arab : 3
3. Kebanyakan manusia berpaling dari Al Quran dan tidak mau mendengarkannya : 4
4. Orang yang ingkar menyadari bahwa hati mereka tertutup, telinganya tersumbat, ada dinding
dihadapannya : 5
5. Istiqomahlah dalam menuju Tuhan dan mohon ampunlah kepadaNya : 6
6. Celaka bagi orang yang tidak menunaikan zakat : 7
7. Allah akan memeberikan pahala yang tidak terputus kepada orang beriman dan beramal
saleh : 8
8. Bumi diciptakan dalam dua hari : 9
9. Allah menjadikan gunung di atas bumi, memberkahi bumi, menentukan kadar makanannya
dalam empat hari : 10
10. Allah menuju langit yang berupa asap dan berkata kepada langit dan bumi : Datanglah kalian
kepadaKu suka atau terpaksa, mereka menjawab kami datang dengan suka hati : 11
11. Tujuh langit diciptakan dalam dua masa, tiap langit ada urusannya sendiri : 12
12. Langit pertama dihiasi dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Allah memeliharanya : 12
13. Kaum Ad dan Tsamud diazab dengan petir : 13
14. Orang-orang kafir itu mereka kufur kepada wahyu yang disampaikan : 14
15. Kaum Ad adalah kaum yang sombong merasa dirinya kuat : 15
16. Allah mengirim angin yang bergemuruh kepada kaum Ad dalam beberapa hari sebagai siksaan
yang menghinakan : 16
17. Kaum Tsamud diazab dengan petir karena lebih suka kesesatan daripada petunjuk Allah : 17
18. Allah selamatkan orang-orang beriman dari kaum Tsamud : 18
19. Allah akan mengumpulkan musuh - musuhNya dan menggiringnya ke neraka : 19
20. Di akhirat pendengaran, penglihatan dan kulit akan menjadi saksi atas apa yang
dikerjakan : 20
21. Di akhirat kulit akan berbicara, dan Allah kuasa membuat sesuatu bisa bicara : 21
22. Manusia tidak dapat menghindar dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulit : 22
23. Jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan karena akan mengakibatkan kebinasaan dan
kerugian : 23
24. Sabar atau pun tidak, orang kafir itu tetap nerakalah tempatnya : 24
25. Allah telah menetapkan bagi orang kafir teman yang akan memandang baik apa yang ada di
hadapan dan di belakang mereka : 25
26. Umat-umat terdahulu yang telah mendapat azab Allah ialah jin dan manusia : 25
27. Sebelum kehidupan manusia, di bumi ada kehidupan jin yang oleh Allah telah dibinasakan : 25
28. Orang kafir akan melarang manusia mendengarkan Al Quran : 26
29. Orang kafir akan melakukan sesuatu yang dapat membuat orang beriman tidak memperhatikan /
berpaling dari Al Quran : 26
30. Orang kafir akan melakukan upaya yang dapat mengalahkan keterangan Al Quran : 26
31. Allah akan membalas kejahatan orang-orang kafir, mereka mengingkari ayat-ayat
Allah : 27,28
32. Di akhirat orang kafir ingin menginjak-injak orang yang telah menyesatkan dirinya : 29
33. Di akhirat Malaikat akan turun menggembirakan orang yang istiqomah dalam iman : 30
34. Allah adalah pelindung orang beriman yang istiqomah dalam kehidupan dunia dan akhirat, di
dalam surga sudah disediakan apa yang diinginkan dan diminta oleh penghuninya : 31
35. Perkataan yang paling baik adalah mengajak manusia kepada Allah dan beramal saleh serta
mengatakan bahwa aku ini muslim/pasrah kepada Tuhan : 33
36. Menolak keburukan dengan kebaikan akan melahirkan pertemanan : 34
37. Membalas keburukan dengan kebaikan hanya bisa dilakukan oleh orang yang sabar dan
mendapat anugerah Tuhan : 35
38. Berlindunglah kepada Allah apabila mendapat bisikan / gangguan setan : 36
39. Malam, siang, matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda kekuasaan Allah : 37
40. Para Malaikat tidak jemu untuk bertasbih kepada Allah siang dan malam : 38
41. Diantara tanda kekuasaan Allah adalah tanah yang kering menjadi subur dengan hujan : 39
42. Tanah yang kering akan bergerak dan subur apabila hujan turun membasahinya : 39
43. Allah memerintahkan orang kafir untuk berbuat sesuka hatinya, sesungguhnya Allah melihat apa yang mereka kerjakan : 40
44. Kecelakaan akan menimpa orang yang menolak peringatan Al Quran : 41
45. Tidak ada cacat atau kebathilan dalam Al Quran : 42
46. Apa yang dikatakan orang kafir itu sama dengan apa yang dikatakan orang-orang dahulu : 43
47. Al Quran dengan bahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab : 44
48. Al Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang beriman : 44
49. Bagi orang kafir Al Quran itu gelap dan samar-samar : 44
50. Orang Yahudi mempertentangkan Taurat : 45
51. Setiap orang yang beramal adalah untuk dirinya sendiri : 46
52. Hanya Allah yang mengetahui tentang qiamat : 47
53. Tidak satupun buah keluar dari kelopaknya dan tidak seorang ibu mengandung dan melahirkan
kecuali dengan ilmu Allah : 47
54. Di akhirat, akan hilang sembahan selain Allah : 48
55. Manusia putus asa dan putus harapan jika ditimpa kesusahan : 49
56. Orang kafir apabila diberi rahmat setelah kesusahan akan berkata “ini untuk aku, aku kira qiamat itu tidak ada dan kalau pun aku dipanggil Tuhan, aku pasti mendapat kebaikan” : 50
57. Manusia itu apabila diberi nikmat berpaling dan menjauh dari Allah, tetapi jika ditimpa
malapetaka dia berdoa : 51
58. Katakan kepada orang kafir “ Bagaimana pendapatmu jika Al Quran itu benar-banar datang dari Allah lalu kamu mengingkarinya” : 52
59. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebenaran Al Quran di segenap ufuq dan pada dirianusia : 53
60. Allah menyaksikan segala sesuatu : 53
61. Sebagian manusia ada yang ragu tentang adanya pertemuan dengan Tuhannya : 54