asprielnano

asprielnano

Surat ke 20 (Thaha)

                                                بسم الله الرحمن الرحيم

20. Thaha

1. Allah tidak akan menyusahkan hambaNya dengan Al Quran : 2
2. Quran itu peringatan bagi orang yang takut kepada Allah : 3
3. Allah bersemayam di atas Arasy : 5
4. Pelankanlah suara dalam berdoa atau berzikir : 7
5. Allah mempunyai nama yang baik : 8
6. Nabi Musa melihat api di bukit Thur : 10
7. Nabi Musa dipanggil Allah di bukit Thur : 11
8. Nabi Musa diperintah membuka alas kaki di lembah suci
Thuwa : 12
9. Percakapan Allah dengan Nabi Musa adalah : Hai Musa, sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu, maka bukalah dua alas kakimu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci Thuwa. Dan Aku telah memilihmu maka dengarlah apa yang diwahyukan. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingatKu, sesungguhnya qiamat itu akan datang tetapi Aku merahasiakannya supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya. Maka janganlah engkau dipalingkan daripadanya oleh orang-orang yang tidak beriman dengannya dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang akan menyebabkan engkau binasa : 11-16
10. Shalat itu untuk mengingat Allah : 14
11. Allah perintahkan agar Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lalu tongkat itu menjadi ular yang merayap : 20
12. Allah perintahkan Nabi Musa memegang ular tanpa takut, dan Allah mengembalikannya menjadi tongkat lagi : 21
13. Allah perintahkan Nabi Musa mengepitkan tangannya ke ketiak, lalu menjadi putih cemerlang tanpa cacat : 22
14. Allah perintahkan Nabi Musa agar pergi kepada firaun yang melampaui batas : 24
15. Berdoalah sebelum ceramah / dakwah / khotbah agar dilapangkan dan dimudahkan : 25
16. Berdoalah agar bisa menyampaikan ayat-ayat Tuhan dengan baik sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh umat : 27,28
17. Ketika masih bayi, Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti oleh ibunya lalu di hanyutkan ke sungai atas petunjuk Allah : 37-39
18. Allah mengembalikan bayi Musa kepada ibunya : 40
19. Kehilangan yang dicintai akan mengakibatkan hati tidak tenang dan berduka cita : 40
20. Sebelum jadi Nabi, Nabi Musa pernah membunuh orang Mesir, tetapi Allah menyelamatkannya : 40
21. Allah telah memilih Nabi Musa sebagai RasulNya : 41
22. Allah perintahkan Nabi Musa agar berkata santun kepada firaun, agar dia mendapat pengajaran dan takut kepada Allah : 44
23. Berkatalah dengan santun dalam berdakwah : 44
24. Jangan takut menjalankan perintah Allah : 46
25. Ucapan Nabi Musa kepada firaun “Sesungguhnya kami adalah utusan TuhanMu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah menyiksa mereka....” : 47
26. Azab diberikan kepada orang yang mendustakan dan berpaling dari kebenaran : 48
27. Allah lah yang membentuk setiap kejadian : 50
28. Allah jadikan bumi sebagai hamparan dilengkapi dengan
jalan : 53
29. Manusia diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah dan dikeluarkan dari tanah : 55
30. Firaun mendustakan dan menolak kebenaran serta menuduh Nabi Musa melakukan sihir : 56,57
31. Firaun berjanji akan mendatangkan sihir untuk beradu dengan Nabi Musa : 58
32. Firaun mengumpulkan orang pada hari raya di siang hari dan melakukan tipu daya : 59,60,63
33. Nabi Musa menyuruh ahli sihir menunjukan sihirnya terlebih dahulu : 66
34. Nabi Musa melihat tali dan tongkat mereka merayap dengan cepat : 66
35. Nabi Musa merasa takut dan menyembunyikan ketakutan dalam hatinya : 67
36. Allah mengingatkan Nabi Musa agar jangan takut : 68
37. Allah perintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya sehingga menelan sihir mereka : 69
38. Sihir tidak akan mengalahkan kekuatan Allah : 69
39. Para tukang sihir tersungkur sujud dan beriman kepada
Allah : 70
40. Firaun mengancam akan memotong tangan dan menyalib para tukang sihir yang beriman : 71
41. Para tukang sihir yang beriman sudah tidak takut lagi kepada Firaun : 72
42. Para tukang sihir itu dipaksa oleh Firaun untuk melakukan sihirnya : 73
43. Orang yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, jahannamlah tempatnya, mereka tidak hidup dan tidak juga mati : 74
44. Orang yang datang kepada Tuhan dalam keadaan beriman dan beramal saleh baginya derajat yang tinggi/surga Adnin : 75,76
45. Nabi Musa dan Bani Israel diperintah agar berjalan di malam hari menyebrang laut yang kering : 77
46. Firaun dan tentaranya mengejar Nabi Musa, tetapi Allah menenggelamkannya di laut : 78
47. Firaun itu menyesatkan kaumnya dan memimpin dengan tidak benar : 79
48. Allah berjanji dengan Bani Israel di sebelah kanan bukit Thur dan telah menurunkan manna dan salwa : 80
49. Allah perintahkan Bani Israel agar memakan rezeki yang baik-baik, jangan melewati batas yang menyebabkan kemarahan Allah : 81
50. Kemarahan Allah akan mendatangkan kebinasaan : 81
51. Allah akan mengampuni orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh serta tetap dalam petunjukNya : 82
52. Allah bertanya kepada Nabi Musa di bukit Thur kenapa datang lebih cepat dari kaumnya : 83
53. Nabi Musa datang lebih cepat karena supaya Allah ridha : 84
54. Saat ditinggalkan Nabi Musa kaumnya disesatkan Samiri : 85
55. Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih karena mereka menyalahi janji : 86
56. Samiri membuat (patung) anak sapi dari emas yang bersuara sebagai tuhan Bani Israel, dan menuduh Musa lupa : 88
57. Nabi Harun telah mengingatkan prilaku kaumnya : 90
58. Nabi Musa bertanya kepada Harun kenapa membiarkan
mereka : 92
59. Nabi Musa memegang janggut Nabi Harun lantaran marah : 94
60. Samiri merasa dirinya melihat sesuatu yang orang lain tidak melihatnya : 96
61. Samiri mengakui bahwa dia dipengaruhi nafsunya : 96
62. Nabi Musa memerintahkan agar Samiri pergi dan selama hidupnya harus berkata “Jangan engkau sentuh aku” : 97
63. Nabi Musa membakar patung anak sapi dan menaburkannya di laut : 97
64. Pada hari qiamat wajah orang berdosa akan membiru : 102
65. Pada hari qiamat orang berdosa saling berbisik bahwa hidup mereka di dunia hanya sepuluh hari : 103
66. Orang yang lurus jalannya berkata bahwa hidup di dunia cuma sehari : 104
67. Pada hari qiamat gunung akan dihancurkan sehancur- hancurnya : 105
68. Pada hari qiamat bumi akan diratakan : 106,107
69. Pada hari qiamat tidak ada yang berani bersuara keras : 108
70. Syafaat tidak berguna kecuali yang diizinkan : 109
71. Hanya sebagian ancaman yang Allah terangkan : 113
72. Jangan terburu-buru membaca Al Quran dan berdoalah agar bertambah ilmu : 114
73. Nabi Adam lupa dengan perintah Allah, dan tidak ada kemauan : 115
74. Allah perintahkan Malaikat agar sujud kepada Adam, mereka sujud kecuali Iblis, dia enggan : 116
75. Iblis adalah musuh Adam dan Hawa : 117
76. Allah mengingatkan Adam agar jangan sampai Iblis mengeluarkan mereka berdua yang mengakibatkan mereka
celaka : 117
77. Jika di surga, Adam dan Hawa tidak akan lapar, tidak telanjang, tidak haus dan tidak kepanasan : 118,119
78. Setan membisikan kepada Adam akan menunjukan pohon kekal dan kerajaan yang tidak akan binasa : 120
79. Adam dan Hawa memakan buah khuldi sehingga auratnya terbuka, lalu keduanya menutupi aurat dengan daun dari surga : 121
80. Nabi Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan sehingga sesat : 121
81. Allah telah memilih Nabi Adam dan menerima taubatnya : 122
82. Allah memerintahkan Adam dan Hawa keluar dari surga, sebagian akan menjadi musuh sebagian yang lain : 123
83. Allah mengingatkan bahwa jika datang petunjuk Allah dan mengikutinya maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka : 123
84. Barang siapa yang berpaling dari petunjuk Tuhan maka hidupnya akan terasa sempit : 124
85. Orang yang berpaling dari ayat Allah akan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta : 125
86. Di akhirat Allah akan melupakan orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah : 126
87. Jangan melampaui batas : 127
88. Beberapa negeri yang telah dibinasakan oleh Allah masih dilewati manusia : 128
89. Allah sudah menetapkan kapan azab itu akan tiba : 129
90. Bersabarlah menghadapi tantangan dalam dakwah : 130
91. Jangan perhatikan kesenangan duniawi orang lain : 131
92. Kesenangan duniawi adalah ujian bagi manusia : 131
93. Suruhlah keluarga mendirikan shalat dan bersabar : 132
94. Ketakwaan itu akan melahirkan kebaikan : 132